Havsörnar kan flyga in i kraftverket

Ornitolog varnar för att flera fågelarter drabbas hårt om den planerade vindsnurran i Flottskär byggs.

22 februari 2017 09:03

Som UNT skrivit om tidigare planerar Vindströmmen AB att uppföra en vindsnurra i Vavd, Flottskär.

LÄS MER: Tierp kan få vindsnurra

I området finns både havsörn, fiskgjuse och skräntärna, någonting som oroar Ulrik Lötberg i Upplands ornitologiska förening.

– Det finns stor risk för kollision med vindkraftverket. Havsörnen flyger flera mil varje dag för att hitta föda. Om de häckar flyger de från boet en till två gånger om dagen vilket gör att risken ökar ännu mer, säger Ulrik Lötberg.

Havsörnens ungar stannar i boet två till tre månader och är i behov av föda från föräldrarna under den tiden. Om den ena föräldern dör har den andra svårt att klara matförsörjningen, menar Ulrik Lötberg.

I området runt den planerade vindkraftsnurran finns det också ett aktivt fiskgjusbo och fågeln anses vara känslig för störning. Det planerade verket ligger dock längre bort än en kilometer från boplatsen. Ulrik Lötberg pekar också på att den rödlistade skräntärnan häckar i Björns skärgård och på att Ängskärs naturreservat ligger alldeles intill den planerade vindkraftsnurran.

– Det är helt uppåt väggarna att placera ett vindkraftverk så nära kusten. I Forsmark fick man avslag för liknande verk.

Ornitologiska föreningar brukar vara remissinstans när det ska byggas vindkraftverk, men styrelsen i Upplands ornitologiska förening kände inte till planerna på verket i Flottskär förrän nu. Allmänheten kan lämna in yttranden på det planerade verket februari ut och Ulrik Lötberg tror att ornitologiska föreningen kommer att agera vidare. I april kan Tierps kommun fatta beslut om bygglov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magdalena Prevéus

Ämnen du kan följa