Från sanering till husbyggen

Drygt fyra år med saneringsarbete är snart över vid Karlholms Strand. Senare i höst eller i början på 2018 är planen att nya bostäder ska börja byggas på Karlits gamla fabriksområde.

2 oktober 2017 08:00

Det var 2013 som entreprenören Anders Högberg och hans bolag köpte de 56 hektaren på en exekutiv auktion. I sin framtidskikare såg han möjligheten att utveckla området till en företagpark. De planerna har sedan justerats och innefattar nu även ett tusental bostäder - både i flerfamiljhus och fristående villor.

Att det skulle krävas sanering av den tidigare industrimarken för att kunna förverkliga planerna var alla inblandade medvetna om.

Men frågan är om Anders Högberg och övriga aktieägare visste hur lång tid saneringen skulle ta.

– Det har varit fyra tuffa år och vissa dagar har det känts överjäkligt med de krav på åtgärder som ställts. Man skulle kunna beskriva det som att man gjort ett Iron Man-lopp i veckan i fyra år, menar han.

Länsstyrelsen i Uppsala län har varit Högbergs motpart när det gäller saneringen av området. De har inte alltid varit överens om saneringen och Högberg har bland annat fått grävförbud på området samt blivit polisanmäld för miljöbrott.

– Länsstyrelsen är den myndighet som har tillsynsansvaret när det gäller de miljöåtgärder som ska göras. Lagstiftningens utformning gör att deras arbete tar lång tid och bara handlar om krav. Som företagare vill man jobba snabbt och komma framåt med ett projekt samt få råd och tips istället för att ställa inför en massa krav hela tiden, menar Anders Högberg.

Dryga hundra miljoner kronor har lagts ned på arbeten och utredningar i samband med saneringsarbetet av området.

Karlholms Strand har nu fått ett slutgodkännande när det gäller saneringsarbetet för den norra delen av området. När det gäller den södra delen så räknar Högberg med att det kommer inom den närmaste tiden.

Nu när saneringen är klar ska området exploateras med bostäder, hamn och olika typer av kommersiella lokaler.

En uppdelning av marken på mindre bygglotter har gjorts för att underlätta för den som vill bygga bostäder.

– När jag tidigare hade kontakt med Skanska så menade de att 56 hektar var ett för stort område för dem att själva ta hand om och bebygga. Vi tog till oss av deras synpunkter och har nu delat upp området i mindre delar för att underlätta för de som visat intresse av att börja bygga på området, förklarar Högberg.

Han tar fram en karta och visar vad han menar.

– Vi har nu 38 olika bygglotter på området. Vi har exempelvis den här lotten på 3 000 kvadratmeter. Finns det en intressent som vill köpa den så kan vi göra en affär på en gång och sälja det området. Köparen kan sedan dra i gång sin byggprocess på en gång. Innan vi gjorde detta hade vi behövt stycka av de här tretusen kvadraten innan vi hade kunnat sälja marken. Nu är det redan gjort, vilket gör att man sparar upp mot sex månader i byggprocessen.

När planeras de första nybyggena på Karlholms Strand?

– Vi samtalar med flera intressenter och senare i höst eller i början på 2018 är vår förhoppning att byggandet av nya bostäder ska komma i gång, förklarar Högberg.

Men redan i dag pågår byggarbetena då det både byggs och rivits i de befintliga lokalerna. En del av lokalerna har byggts om till mindre industrilokaler.

– Vi har redan börjat försäljningen av lokalerna och flera avtal är redan undertecknade, förklarar Anders Högberg.

Peter Bergström som är platschef på Karlholms Strand visar runt på området. Han visar upp de nya industrilokalerna och de två lägenheter som börjat byggas i en byggnad bredvid pannhuset.

Där personalen på Karlit en gång i tiden åt sin lunch byggs det om till pub och restaurang.

– Tanken är att kunna öppna upp den här verksamheten senare i höst för allmänheten, säger Peter Bergström.

Karlholms Strand

Anders Högberg och hans Luxemburgsbaserade bolag köpte 2013 industriområdet där Karlit tidigare bedrivit industriverksamhet. Under drygt fyra år har området sanerats på industrisopor och andra miljörester.

På området är planen att det ska kunna byggas 1 000 bostäder, hamnar och kommersiella lokaler.

Efter en försäljning tidigare i år till det Helsingborgsbaserade fastighetsbolaget Kuggbron AB så äger Anders Högberg i dag en mindre del av aktierna i Karlholms Strand.

Källa: Tierps kommun, Länsstyrelsen och Karlholms Strand

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!