– Att få skjuta tvåhundra skarvar räcker inte för att ordning på de problem som den ställer till med här, säger yrkesfiskaren Lars-Ivan Hållstrand från Hästskär.

Han uppskattar att det finns cirka 2 000 strandnära skarvbon mellan Gudinge och Gårdskär på Hållnäshalvön i Norra Uppland.

– Tvåtusen bon innebär fyratusen vuxna fåglar. I varje bo läggs det fyra ägg varav minst två leder till att det blir nya fåglar. Det innebär att det finns cirka 8 000 fåglar här varje år, förklarar Lars-Ivan Hållstrand, som är en av fem yrkesverksamma i fiskare i Gudinge- och Gårdskärsområdet.

Artikelbild

| skarv fotorolfhamilton

I februari i år sa Länsstyrelsen i Uppsala län ja till skyddsjakt på 200 skarvar längs med hela den uppländska Östersjökusten från Karlholm och söderut.

I sin ansökan skriver Gävle Fisk, som är producentorganisationen för yrkesfiskarna i Uppsala län, att skarven orsakar allvarlig skada på fångst, redskap, påverkar fiskbeståndet och ekosystemet i Östersjön samt på sikt även kanske påverkar fisknäringens överlevnad vid Upplandskusten.

– Tidigare höll sig skarven på öar lite längre ut och levde på strömming som det finns gott om. De senaste åren har den flyttat in nära land och livnär sig på bland annat abborren och gösen som nu börjar försvinna - fortsätter det så här kan det finns risk för rubbningar i eko-systemet, menar Lars-Ivan Hållstrand som även ingår i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Skarvens utfiskning har direkt påverkan på Lars-Ivan Hållstrands verksamhet.

Artikelbild

| Fågelinfluensan. Biosjön vid Forsmark, skarv och mås.

– Jämfört med tidigare måste jag i dag lägga flera nät för att få upp samma volym fisk. I och med att vissa fiskarter är på väg att försvinna så behöver jag också anpassa verksamheten och jobba på ett annat sätt. Även om Lars-Ivan Hållstrand är kritisk till skyddsjaktsbeslutet så konstaterar han också:

– Vi får nog vara glada att vi överhuvudtaget får skjuta några skarvar eftersom den är skyddad genom EU-direktiv.

Artikelbild

| Kritisk. Fiskaren Lars-Ivan Hållstrand är kritisk till att endast 200 skarvar ska få skjutas i Östersjön vid Upplandskusten. Han menar att skarven påverkar fiskbeståndet menligt, skadar utrustning och hotar fiskeriverksamhetens överlevnad.

Skyddsjakt är en sista åtgärd som bara får vidtas om det inte finns några andra lösningar för att komma till rätta med problemet. I sitt beslut konstaterar Länsstyrelsen också att det i praktiken inte finns några andra lösningar på frågan än skyddsjakt.

– Från fiskehåll anser vi att skarven är ett hot och vi menar att det bör vara tillåtet med allmän jakt på skarv. Men det räcker inte med att vi tycker det från vårt håll, vi måste även få förståelse och stöd både från politiskt håll och myndigheter, annars kan det inte bli verklighet, säger Lars-Ivan Hållstrand.