I en skrivelse till kommunfullmäktige framför de fem moderaterna Jan Salomonsson, Daniel Blomstedt, Christer Bolin, Jim Blomstedt och Christofer Blomstedt att födelsedagen som infaller vid årsskiftet 2019/2020 ska uppmärksammas.

De vill att en informationsplattform tas fram så att allmänheten får möjlighet att ta del av de hundra åren av historia samt att diverse publika evenemang genomförs.

Vidare menar de att Birger Freedner - en av ortens starka män - uppmärksammas. Birger Freedner levde från 1884 till 1970 och var advokaten som hade en mängd kommunala uppdrag som kommunfullmäktigeledamot och ledamot i ett flertal kommunala styrelser och nämnder som exempelvis fattigvårdsstyrelsen.

Frågan om hur 100-årsdagen ska uppmärksammas ska nu utredas av Tierps kommun.