Dubbeldäckare ska rädda Upptåget

Upptågen är proppfulla under rusningstid. För att klara framtidens trafik vill politikerna köpa in dubbeldäckare. Helst ska tågen börja rulla redan 2019, men det kräver längre perronger på Resecentrum i Uppsala.

15 maj 2017 08:00

Politikerna i Region Uppsalas kollektivtrafiknämnd väntas säga ja till att investera i dubbeldäckade tåg i dag, måndag. Anledningen är att allt fler väljer att resa med Upptåget. Det är trångt under rusningstrafik. Enligt en ny trafikutredning ökar trängseln och görs inget så kommer inte alla resenärer att kunna åka med i framtiden.

Emma Edin som kliver på Upptåget i Tierp med barnen Wilma och Mileon, bekräftar att det kan vara riktigt trångt på tågen.

– Om jag tar tåget hem vid fyratiden så är det fullt med folk. Man måste komma före Uppsalapendeln för att få en plats. Men oftast åker jag udda tider och då finns gott om plats, säger hon.

Både Emma och hennes man tågpendlar.

– Fler och fler åker. Att sätta in dubbeldäckade tåg med flera sittplatser tror jag blir bra, säger hon.

Tågvärden Peter Engström är inte lika säker på att just dubbeldäckare är det bästa tåget.

– Det tar lägre tid att kliva av och på och då blir stoppen på stationerna längre. Det är också mer svårjobbat för personalen, men något måste göras för det är jättetrångt under rusningstid, säger han.

Den utredning som politikerna fått visar att dubbeldäckare med fyra vagnar är det bästa alternativet. De kommer att kunna ta 350 passagerare mot dagens 170.

–  Vi kommer inte att få flera avgångar på sträckan så vi måste i stället öka antalet sittplatser. Då behövs de här tågen. Vi vill börja med köpa in åtta tågsätt för Upptågstrafiken mellan Uppsala och Gävle, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen (S).

Tågen ska antingen kunna köras separat eller kopplas samman två och två så det blir åtta vagnar i rusningstid. Bertil Kinnunen anser att det är bråttom.

– Jag vill se ett beslut om nya tåg så fort som möjligt. Om det går riktigt bra så skulle de kunna sättas in i trafik någon gång mellan 2019 och 2020, säger han.

Ett problem måste dock lösas på sikt. Om UL ska kunna köra med dubbla tågsätt måste perrongerna förlängas.

– Om inte perrongerna kan förlängas så blir det problem. Men Trafikverket ska utreda frågan, säger Bertil Kinnunen.

Miljöaspekten är också en viktig del av tågköpet.

– Ska vi klara en hållbar utveckling så måste fler åka kollektivt, och tåget är fossilfritt. Har vi för trånga tåg så tappar vi passagerare som kanske väljer att ta bilen i stället, säger Bertil Kinnunen.

Tågen kostar 106 miljoner kronor att köpa per tågset. Total innebär det en investering på 848 miljoner kronor. Tågen köps in av bolaget Transitio som ägs av 20 landsting och regioner i landet. Region Uppsala hyr sedan tågen av Tansitio.

Hur kommer investeringen att påverka biljettpriserna?

– Det kan jag inte säga i dag. Vår utgångspunkt är att hälften av våra kostnader ska finansieras via biljettintäkter, säger Bertil Kinnunen.

Politiskt tycks det råda enighet om beslutet i kollektivtrafiknämnden. My Borg som är ledamot för moderaterna kommer att rösta för att nya tåg köps in.

– Det är en investering som behövs och jag har inte hört att något annat allianspari skulle vara emot. Men vi kommer naturligtvis att diskutera frågan innan vi tar beslut, säger hon.

De vagnar som rullar mellan Uppsala och Gävle i dag kommer att kunna användas i trafiken mot Heby och Sala.

Frågan avgörs slutgiltigt av regionfullmäktige i höst.

<p>Krav på hög komfort</p>

Den schweiziska tågtillverkaren Stadler ska leverera tågen som är av typen Stadler 4-vagnars DOSTO .

Tågen ska vara anpassade för Upptågstrafiken och ha en hög acceleration för att minimera effekten av stationsuppehåll.

Tågen ska ha hög komfort med två stolar i varje rad och ge resenärerna en möjlighet att arbeta ombord.

Uppskattade kostnader exklusive skattesubvention.

Total årskostnad 2020: 240 miljoner, biljettintäkter 88 miljoner - kostnad per resa 55 kronor.

Total årskostnad 2025: 260 miljoner, biljettintäkter 108 miljoner - kostnad per resa 49 kronor.

Total årskostnad 2030: 270 miljoner, biljettintäkter 127 miljoner - kostnad per resa 43 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa