Det gäller att hålla i sina pengar

Det gäller att hushålla med de pengar man har. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom och säger nej till en person som ansökt om ekonomiskt bistånd.

6 februari 2019 11:00

Det var i juni förra året som en person från de norra delarna av länet ansökte om ekonomiskt bistånd hos Tierps kommun.

Kommunen konstaterade i sitt beslut att den sökande tidigt på 2018 fått in en stor summa i studiemedel på sitt bankkonto och därför inte var berättigad till något ekonomiskt bistånd.

Enligt kommunens beräkningar borde den sökande ha haft ett överskott på drygt sjutusen kronor på sitt bankkonto i juni månad efter att alla fasta kostnader var betalda och därför inte hade rätt till några pengar.

Den sökande var av en helt annan uppfattning och menade att det bara fanns 70 kronor på bankkontot vid den aktuella tidpunkten.

Den sökande överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu gått igenom ärendet och valt att gå på kommunens linje.

Rätten menar i sin dom att kommunen hade rätt att ta hänsyn till det studiemedel som kom in på kontot tidigt under året när man beslutade att säga nej till ekonomiskt bistånd.

I domen skriver förvaltningsrätten att den sökande också borde ha varit medveten om att studiemedelspengarna skulle sluta komma i juni månad när skolan slutade. Rätten menar att sökande borde ha varit medveten om att hen skulle kunna komma att sakna pengar senare under året och därför skulle ha planerat sin ekonomi bättre och sparat på pengarna.

Förvaltningsrätten skriver vidare att den sökande därför ska tillgodose sina olika behov med egna ekonomiska medel.

Den bidragssökande har möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg