Den nya stadsdelen växer fram

Tierps nya stadsdel Siggbo börjar växa fram. I dag pågår bygg- och markarbeten på flera platser och till hösten öppnar en ny större butik.

28 mars 2019 09:00

– Det börjar nu bli påtagligt för allmänheten att någonting händer i det som ska bli Tierps nya stadsdel, säger Adam Nyström, kommunarkitekt i Tierps kommun.

Stadsdelen kan delas in i fyra delar som ligger strax efter E4-avfarten vid väg 292, strax innan man kommer in i de centrala delarna av Tierps köping.

I den del av området som heter Siggbo företagspark har man kommit längst med byggandet. Där finns i dag redan flera företag som bedriver verksamhet samt så byggs det också flera nya företagslokaler. I närtid kommer även räddningstjänstens nya lokaler att vara färdigbyggda och kunna tas i anspråk.

Strax söder om företagsparken ligger Siggbo trädgårdsstad och Siggbo handelsområde på vardera sida om väg 292.

I handelsområdet pågår arbetet med att bygga den affärslokal där Dollarstores 3 000 kvadratmeter stora butikska husera. Planen är att butiken ska öppna i november 2019 och att tio personer ska arbeta där. I handelsområdet finns planer på ytterligare butiker, bland annat en större livsmedelsbutik.

I Siggbo trädgårdsstad har ännu inga byggarbeten startat.

– Vi befinner oss i ett projekteringsläge där. När det är klart kommer arbetet med att anlägga VA-strukturen och gatunät att påbörjas, förklarar Adam Nyström.

Det fjärde området är Trädgårdsparken. Där arbetas det för fullt med olika infrastrukturlösningar inför det äldreboende som Skanska ska bygga och där Tierps kommun ska hyra vårdplatser. Boendet beräknas vara färdigbyggt i början 2021.

I både Siggbo trädgårdsstad och Triangelparken kommer det att byggas bostäder. De detaljplaner som tagit fram för områdena medger att det byggs flerfamiljshus, parhus och villor. Adam Nyström uppskattar att det kommer att byggas mellan 400 och 600 bostäder i områdena.

– Med det antalet bostäder är det rimligt att tro att det kan komma att flytta in drygt tusen personer där, säger Adam Nyström.

De markområden där det är tänkt att det ska byggas bostäder ägs fortfarande av Tierps kommun.

– Det kommer troligen att bli markanvisningstävlingar där intresserade får möjlighet att lämna tävla och lämna förslag på vad de vill bygga.

När kan detta bli aktuellt?

– När det gäller Triangelparken blir det sannolikt i år. För Siggbo trädgårdsstad blir det troligtvis lite senare, förklarar Adam Nyström.

Mycket pekar också på att det blir tävling där arkitekter får lämna in förslag hur torget i Siggbo trädgårdsstad ska se.

Siggbo

Siggbo består av fyra olika delar - Siggbo trädgårdsstad, Siggbo handelsområde, Siggbo företagspark och Triangelparken.

I det som ska bli Siggbo trädgårdsstad och Triangelparken vill Tierps kommun bygga mellan 400 och 600 nya bostäder i blandad bebyggelse i flera etapper. Förutom bostäder är planen att de även ska bli kommunal service i form av skola, kommersiella lokaler och ytor för fritidsaktiviteter.

Redan i dags finns affärsverksamhet i området. I området kommer även flera butikskedjor som bedriver dagligvaruhandel att etablera sig i framtiden.

Källa: Tierps kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa