Civilministern hyllar Tierp

Tierps kommuns arbete med ensamkommande ungdomar imponerar på civilminister Ardalan Shekarabi och är något som regeringen nu ska studera närmare.

12 december 2017 13:22

På tisdagsförmiddagen var den socialdemokratiske civilministern på plats i Tierp för att få veta mera om hur man på HVB-hemmet Bergis arbetat med integreringen av ensamkommande ungdomar i samhället.

– Det är imponerade siffror när det gäller de ensamkommande som Tierps kommun redovisar och den här verksamheten har haft en avgörande betydelse för det, menar Ardalan Shekarabi under besöket på HVB-hemmet Bergis.

Från kommunens sida fanns både den nuvarande chefen Martin Jeppsson och den tidigare chefen Matthew McNeill med och berättade om både arbetet och den undersökning om nyanlända som Tierps kommun släppte i början på 2017.

Undersökningen omfattar 20 nyanlända ensamkommande ungdomar som under perioden 2007 till 2016 fått uppehållstillstånd i Sverige.

I undersökningen sägs att 76 procent av de ensamkommande hade ett arbete 2015 och att den totala taxerade genomsnittsinkomsten per person låg på 178 000 kronor. Motsvarande siffra i Uppsala län var 120 600 kronor. Vidare så konstateras att drygt 50 procent av ungdomarna hade tagit körkort samt att ingen hade varit straffad.

– Att det gått bra handlar om att vi i kommunen tagit ett helhetsgrepp och många olika verksamheter är delaktiga i det här arbetet, säger Matthew McNeill.

Han konstaterar också att ungdomarna själva har stor del i de positiva siffrorna i undersökningen.

– Det finns en drivkraft hos den här gruppen som vi kunnat fånga upp genom vårt sätt att arbeta, säger Matthew McNeill.

Det arbete som gjorts i Tierp har fått uppmärksamhet i olika sammanhang, bland i samband med Almedalsveckan. Shekarabi konstaterar att kunskaperna från Tierp är värda att spridas runt om i landet som exempel på god integration.

– Vi kommer nu att studera den undersökning som Tierps kommun tagit fram. I den finns en bra beskrivning hur man jobbat och vilka resultat man nått, säger Ardalan Shekarabi.

Civilministern förklarade också att om flyktingmottagandet ligger på en rimlig nivå så har Sverige goda förutsättningar att se till att alla kommer in i samhället på ett bra sätt.

Han konstaterade även att integrationsfrågan är en av de stora svenska framtidsfrågorna och att den kommer att bli en viktigaste frågorna i den kommande valrörelsen.

– Det är ett stort antal människor som ska integreras i vårt samhälle under de kommande åren. Mot den bakgrunden är det viktigt att titta hur arbetet med att ta emot nyanlända i våra kommuner görs, menar Ardalan Shekarabi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!