Blundade för arbetsmiljörisker

Tonvis med kemikalier har hanterats. Asbest har rivits. Grävmaskiner, dumprar och skylifts har gått på högvarv. Men Arbetsmiljöverket har inte prioriterat Karlholm strand-projektet, trots larm om allvarliga incidenter och arbetsmiljöbrott.

26 januari 2017 08:00

Samma år som Luxemburg-entreprenören Anders Högberg tog över fastigheten Karlholm 1:53 på exekutiv auktion 2013, inleddes arbetet med att omvandla det gamla industriområdet vid Karlholmsfjärden till byggfärdig mark. Ett omfattande och långt ifrån riskfritt arbete. På tomten lämnades nämligen tonvis med kemikalier kvar efter konkursen. Förteckningen som platschefen på Karlholm utveckling lämnat in till länsstyrelsen är på sexton sidor.

På området har det rivits, grävts och schaktats för att få en detaljplan godkänd. För ett par veckor sedan vann den laga kraft efter att ha varit uppe och vänt i mark- och miljööverdomstolen. Det är tusentals timmar av hårt arbete som krävts, men om de olika jobben utförts enligt de föreskrifter, förordningar och paragrafer som finns är svårt att ha någon uppfattning om. Arbetsmiljöverket borde ha det och därför har UNT begärt ut samtliga inspektionsbeslut och dokument hos Arbetsmiljöverket som kan kopplas till två bolag som är aktiva på området: Karlholm strand och Karlholm utveckling. Svaret från avdelningen som hanterar och registrerar handlingar på myndigheten lyder: "Det finns inget ärende diariefört på Karlholm Strand AB. Har även för säkerhets skull kollat Karlholm Production AB utan resultat. Kan tyvärr inte tipsa om någon speciell inspektör eftersom inget besök vad jag kan se har gjorts."

Trots att det förekommer arbete som, fel utfört, kan få långtgående konsekvenser för de anställda så verkar det uppmärksammande och väl omskrivna projektet på den lilla bruksorten i Norduppland ha gått Arbetsmiljöverket förbi: Från 2013 till och med januari 2017, då UNT kontaktar myndigheten.

För att kontrollera uppgifterna ställer vi samma frågor om företagen till tillförordnade enhetschefen för region mitt, Anna Rydbeck, och ber henne grundligt kontrollera myndighetens närvaro.

– Inte som jag kan se, svarar Anna Rydbeck på frågan om någon arbetsmiljöinspektör under senare år har besökt den aktuella arbetsplatsen i Karlholmsbruk.

– Allt vi gör diarieförs, vi har inte varit och besökt de företag som du har uppgivit.

Anna Rydbeck förklarar att de cirka 200 inspektörerna som finns i landet inte fysiskt kan besöka alla de tusentals arbetsställen som finns i Sverige.

Kanske borde Arbetsmiljöverket ändå ha prioriterat just det vid Karlholmsfjärden. I juni 2016 skickas ett tips in till myndigheten med information om hur arbetet utförs innanför grindarna till den nedlagda Karlitfabriken. På flera punkter hävdar anmälaren att Karlholm utveckling och Karlholm strand bryter mot de regler som finns för asbestrivning, att det saknas ställningar, att dumprar rullat runt vid ett flertal tillfällen och att det saknas en arbetsmiljöplan.

I stället för att gå vidare och kontrollera anmälan gör Arbetsmiljöverket – ingenting.

Varför?

– Jag kan inte svara dig på det, säger Anna Rydbeck och hänvisar till att anmälningar till myndigheten är belagda med sekretess. Jag kan varken bekräfta eller dementera att vi har fått in en anmälan till myndigheten.

Arbetsmiljöverket behövde bara lyfta luren för att få höra om rivningsarbeten utan ställningar och där anställda jobbade med halsdukar för munnen. Men myndigheten missade öppet mål. Ute på Karlits gamla industriområde fortsätter rivningsarbetet.

Fakta

Ska prioritera arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverket ska bland annat kontrollera att lagar om arbetsmiljö och arbetstid följs av företag och av organisationer.

Myndigheten är indelad i fem regioner, där Uppsala län tillhör region mitt.

En uppgift för de cirka 200 arbetsmiljöinspektörerna i landet är att på plats inspektera arbetsställen, där de med störst arbetsmiljörisker prioriteras.

Om arbetsmiljöproblem upptäcks ska de rättas till. Görs inte det kan myndigheten besluta om föreläggande och förbud med ett vitesbelopp – pengar som arbetsgivaren kan krävas på om inte åtgärder sätts in för att leva upp till föreskrifter, förordningar och arbetsmiljölagens krav.

Källa: www.av.se

UNT granskar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Leijonhufvud