En medborgarenkät med goda svar

Många medborgare som varit i kontakt med Tierps kommun är nöjda med bemötandet. Det menar kommunen och hänvisar till en egen undersökning i ämnet.

Enligt en undersökning som Tierps kommun gjort så är fler än 90 procent av de tillfrågade nöjda med bemötandet och att man får tydliga svar på sina frågor hos kommunen.

Enligt en undersökning som Tierps kommun gjort så är fler än 90 procent av de tillfrågade nöjda med bemötandet och att man får tydliga svar på sina frågor hos kommunen.

Foto: Kjell Sjöberg

Tierp2019-12-01 06:00

Enligt undersökningen så är fler än 90 procent av de tillfrågade nöjda med bemötandet och att man får tydliga svar på sina frågor hos kommunens kontor för medborgarservice. Så många som 98,9 procent säger att de skulle kunna tänka sig att även rekommendera andra personer att vända sig till Tierps kommun.

– De som kontaktar oss ska känna sig väl bemötta, även om vi inte alltid kan leverera det svar som önskas, säger Ulrika Hedqvist, enhetschef på Tierps kommun, i en kommentar till undersökningen.

Enligt Ulrika Hedqvist kommer kommunen nu att genomföra utbildningsinsatser för att man i framtiden ska bli ännu tydligare i sina svar till kunder.

Karta: Tierp
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!