1 000 ton svavelsyra läckte ut i hamn

Åklagaren yrkar på fängelse efter utsläppet av över 1 000 ton svavelsyra i Skutskärs hamn 2013.

3 september 2017 21:05

Det var i juni 2013 som en tank med svavelsyra började läcka i hamnen. Läckaget pågick i åtminstone en månad och ledde till att 1 150 ton svavelsyra rann ut. Först i augusti fick länsstyrelsen i Uppsala besked om läckaget, trots att verksamhetsutövaren är skyldig att omedelbart slå larm om utsläpp som kan leda till allvarliga miljöskador.

Vid den omfattande saneringen kunde drygt hälften av svavelsyran tas om hand, medan 550 ton hamnade i omgivande mark och vatten.

En man som enligt åklagaren var extern verkställande direktör för det bolag som förvarade svavelsyran åtalades tidigare i år för försvårande av miljökontroll och grovt miljöbrott. Enligt åtalet har mannen, eller någon annan ansvarig person, brutit mot skyldigheten att slå larm när läckaget upptäckts.

Mannen åtalades också för brister vid förvaringen av en del av den svavelsyra som kunde tas om hand. Omkring 200 ton förorenad syra förvarades enlig åtalet i en cistern utan invallning och utan skyddande tak. Däremot väcktes inget åtal för själva läckaget:

– Det har inte gått att visa att utsläppet som sådant vållades av oaktsamhet, säger kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin.

När rättegången nyligen avslutades i Uppsala tingsrätt yrkade åklagaren på fängelsestraff för den åtalade mannen. Hon begär också att bolaget som ansvarade för förvaringen ska betala företagsbot på 1,5 miljoner kronor.

Under rättegången har personal från bolaget, länsstyrelsen och andra aktörer hörts som vittnen. Den åtalade mannen nekar till misstankarna:

– Han förnekar brott. Det är inte han som varit ansvarig för verksamheten, säger mannens försvarare, advokat Nina Tiberg.

Straffet för grovt miljöbrott är fängelse i minst sex månader. Tingsrättens dom meddelas senare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!