Myggbekämpning i Tärnsjö kan pågå i tre år

Det kan kännas långt till sommaren, men redan nu är bekämpningen av mygg vid nedre Dalälven i full gång.

För första gången har Biologisk myggkontroll fått inkomma med en treårig ansökan till Naturvårdsverket, för att bekämpa mygg i Nedre Dalälvsområdet. Det mångåriga projektet finansieras delvis av Heby kommun.

För första gången har Biologisk myggkontroll fått inkomma med en treårig ansökan till Naturvårdsverket, för att bekämpa mygg i Nedre Dalälvsområdet. Det mångåriga projektet finansieras delvis av Heby kommun.

Foto: Rolf Hamilton/arkiv

Tärnsjö2019-12-03 09:18

I somras hade larverna hunnit bli mygg innan tillståndet från Naturvårdsverket kom. När helikoptern med biologiskt bekämpningsmedel lyfte över området runt nedre Dalälven var de första myggsvärmarna ett faktum.

– Det var väldigt frustrerande, säger Jan Lundström, verksamhetsledare på Biologisk myggkontroll inom Nedab, som bekämpar mygg runt nedre Dalälven.

Trots att Jan Lundström och hans kollega, bekämpningsledaren Martina Schäfer, har jobbat med frågan i nästan 20 år måste de varje år söka tillstånd från Naturvårdsverket på nytt. Och det är en segdragen byråkratisk process innan det är godkänt, när ansökan efter flera remissturer till slut landar för beslut hos regeringen.

I dag är Biologisk myggkontroll mitt uppe i ansökningarna för nästa sommar. Men i år har spelreglerna ändrats. Nu har de fått ansöka om tillstånd för tre år, i stället för det vanliga på ett år.

Det är både en möjlighet och en möjlig fälla.

– Hittills har vi aldrig fått nej, även om tillståndet vissa år har kommit nära inpå sommaren. Men i teorin skulle vi kunna få okej för ett år, men nej för de andra åren. Det är mycket nerver i det här, säger Jan Lundström.

– Men vi räknar iskallt med ett positivt besked. Det skulle bli folkstorm annars, säger Martina Schäfer.

Översvämningsmyggan Aedes sticticus har länge varit en plåga för boende och besökare vid nedre Dalälvsområdet. Den är liten men ettrig och lägger ägg på fuktig mark. Där kan äggen överleva i flera år i väntan på en översvämning som gör att de kläcks och blir larver och sedan mygg. "Äggbanken" gör att det under somrar med höga vattennivåer kan bli otroligt mycket mygg.

Det är i larvstadiet som Biologisk myggkontroll sedan 2002 har gått över delar av området med det biologiska bekämpningsmedlet BTI. Det har inte gillats av alla. Kritiker har bland annat varit oroliga för att ämnet ska påverka även andra arter.

För att följa upp vilka eventuella effekter som BTI har på andra arter görs sedan 2002 så kallade egenkontroller.

– Sedan 2012 genomför vi en mer omfattande egenkontrollen. Nu, efter sex års utökade mätningar, har vi faktiskt sett en negativ effekt. En underfamilj av fjädermyggor har blivit färre, men de utgör bara några få procent av alla fjädermyggor, säger Jan Lundström.

I december får Biologisk myggkontroll remissvaren från Naturvårdsverket. Då går ansökan vidare till miljödepartementet.

Martina Schäfer och Jan Lundström jobbar på Biologisk myggkontroll, ett samarbete för myggbekämpning inom Nedre Dalälvens Utveckling AB. Heby kommun är medfinansiär.
Martina Schäfer och Jan Lundström jobbar på Biologisk myggkontroll, ett samarbete för myggbekämpning inom Nedre Dalälvens Utveckling AB. Heby kommun är medfinansiär.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!