Socialdemokraterna gick till val på att förbjuda religiösa friskolor och Liberalerna vill stoppa nya etableringar. Partierna gör rätt i att se problemen. I skolan ska barn med olika bakgrunder mötas, inte separeras och segregeras.

Utredaren Lars Arrhenius lämnade på onsdagen över sitt betänkande om religiösa friskolor till utbildningsminister Anna Ekström (S). Arrhenius pekar på juridiska ”utmaningar” med att förbjuda nya religiösa friskolor. Mycket riktigt står det i Europakonventionen att undervisningen ska stå i överensstämmelse med föräldrarnas och familjens religiösa övertygelse. Men juridiken, och praxis från Europadomstolen, ger också ett tolkningsutrymme. 

Olika lagar och regelverk betonar dessutom olika saker. Förutom skollagen och läroplanen har vi nu barnkonventionen som blev svensk lag vid årsskiftet. Barnkonventionens artikel 14 slår fast att barn har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Hur säkerställs det i vårt skolsystem?

 

På senare tid har skolor med islamisk riktning, som till exempel könsuppdelar barn i undervisningen, uppmärksammats. I vissa fall har till och med våldsbejakande islamister avslöjats driva skolor. Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan, hade tidigare en rektor som av Säpo pekats ut som ett säkerhetshot. Vilken tankefrihet har barnen som gått i en sådan skola haft?

Det var inte heller länge sedan Skolinspektionen riktade kritik mot den kristna friskolan Hällebergsskolan i Ljungskile. Elever hade vittnat om att lärare kritiserat homosexualitet, citerat bibeln på lektioner och inte låtit elever dansa pardans trots att det ingår i kursplanen för idrott. 

Den kristna sekten Plymouthbrödernas drev länge Laboraskolan. Exemplen är många. Varje försök att begränsa och isolera elever behöver motverkas, och det oavsett om skolorna är registrerade som konfessionella eller inte.

 

Utredaren Arrhenius argumenterar bland annat för införandet av ett demokrativillkor, samt en "huvudmannaförsäkran", för aktörer som vill driva skolor. Det kan möjligen tydliggöra vad som ska gälla. Men det viktigaste i betänkandet gäller etableringsstoppet som föreslås gälla efter halvårsskiftet 2023. Då är tanken att etablerade skolor inte heller ska kunna expandera, byta kommun eller växla ägare.

Viljeriktningen från Januaripartierna är välkommen. Skolan ska inte förkunna religion. Även barn har religionsfrihet, och det innebär också rätten att välja bort religion.