Få kvinnor på chefsposter i Sigtuna kommun.

Knappt var femte företagsledare i Sigtuna kommun är kvinna.

18 procent av företagsledarna i Sverige är kvinnor. Sigtuna kommun följer det svenska genomsnittet. 
Lina Skandevall, expert på kvinnors företagande på Företagarna, tycker att siffrorna är dystra.

18 procent av företagsledarna i Sverige är kvinnor. Sigtuna kommun följer det svenska genomsnittet. Lina Skandevall, expert på kvinnors företagande på Företagarna, tycker att siffrorna är dystra.

Foto: Oskar Omne

Sigtuna kommun2019-12-03 14:00

Sveriges största organisation för företagare, "Företagarna", har analyserat data från 284 996 aktiebolag med minst 500 000 kronor i omsättning, i alla svenska län, kommuner samt branscher, för att ta reda på hur många av företagsledarna som är kvinnor. 

Resultatet visar att endast 18 procent av företagsledarna i Sverige är kvinnor. Stockholm är länet med absolut högst andel kvinnliga företagsledare med 22 procent.  

Sigtuna kommun följer däremot det svenska genomsnittet. Här är 206 kvinnor företagsledare och 957 företagsledare män. Med andra ord 18 procent kvinnor och 82 procent män. 

Kommuner i Stockholms län som ligger bättre till är Danderyd och Lidingö med 31 respektive 30 procent andel kvinnor på företagsledarposter. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!