Politiker med skulder hos Kronofogden

21 maj 2010 11:00

Kandidater till landstingsfullmäktige

Ann-Cathrin Larsson, FP, plats 2, 156 704 kr. Bland annat studiemedelsavgift.

Desmond Ayim Aboagye, S, plats 20, 121 566 kr. Bland annat studiemedelsavgifter och skatteskuld.

Håkan Welin, FP, plats 1.68 885 kr.  Bland annat studiemedelsavgifter och felparkeringsavgift.

Andreas Norling, V, plats 8. 61 872 kr. Bland annat studiemedelsavgift.

Peter Soilander, KD, plats 3.  56 478 kr. Bland annat studiemedelsavgift och felparkeringsavgift.

Robert Larsson, M, plats 13.  24 643 kr. Bland annat studiemedelsavgifter och tv-avgift.

Jan Runsvik, M, plats 28. 22 731 kr. Bland annat underhållsstöd och felparkeringsavgift.

Tommy Dahlgren, S, plats 17. 5 598 kr. Skatteskuld.

Laila Sverndal, V, plats 8. 3 856 kr. Bland annat tv-avgift.

Michael Östlund, M, plats 26. 1 916 kr. Tv-avgift.  Kommunfullmäktige i Tierp

Torgny Jansson, C, plats 13. 64 378 kr. Bland annat skatteskuld.

Rebecca Säfström, FP, plats 11. 39 568 kr. Skatteskuld och fordonsskatt.

Eva Ezim, V, plats 2. 30 380 kr. Skatteskuld och tv-avgifter.

Stefan Forsström, V, plats 8. 22 773 kr. Bland annat skatteskuld och fordonsskatt.

Urban Blomster, V, plats 1.  4 878 kr. Kommunfullmäktige i Östhammar

Maud Blomberg, C, plats 11 samt till landstinget plats 9.  447 082 kr. Skatteskuld.

Mikael Sandström, Borgerligt alternativ plats 10. 30 199 kr. Skatteskuld.

Peter Blomquist, SD, plats 2.  32 109 kr. Bland annat skatteskuld och fordonsskatt.

Anders Landberg, KD, plats 11.  3 855 kr. Studiemedelsavgift och tv-avgift. Kommunfullmäktige i Uppsala

Tor-Björn Thorängen, KD, plats 24, 2 099 807 kr. Skuld till en privatperson och American Express.

Inger Björklund, V, plats 37.  515 486 kr. Bland annat studiemedelsavgifter.

Royce Minterfors, SD, plats 8, samt på plats 11 till landstinget.  231 564 kr. Skatteskuld.

Jeanette Escanilla, V, plats 4 samt på plats 6 till landstinget.  103 682 kr.  Bland annat skatteskuld, tv-avgifter och studiemedelsavgifter.

Ali Moulavi, M, plats 12.  101 901. Skatteskulder.

Hannah Frisell, M, plats 51.  81 282 kr. Studiemedelsavgifter och tv-avgifter.

James Jonsson, V, plats 28.  38 258 kr. Studiemedelsavgifter och underhållsstöd.

Michael Nicklasson, FP, plats 15.  3 533 kr. Skatteskuld. Kommunfullmäktige i Heby

Linda Allfjord, Lokala partiet, plats 11.  1 156 670 kr. Flera skatteskulder.

Per Mattsson, V, plats 6.  40 569 kr.

Michael Wölger, C, plats 28.  4 528 693 kr. Skuld till Nordea, skatteskuld och studiemedelsavgift.

Ulrika Fredriksson, S, plats 42.  34 691 kr. Studiemedelsavgift och tv-avgifter.

Robert Larsson, M, plats 6.  24 643 kr. Studiemedelsavgifter och tv-avgift.

Tommy Dahlgren, S, plats 20.  5 598 kr. Skatteskuld.

Camilla Runderås, S, plats 13.  3 897 kr. Bland annat tv-avgift. Kommunfullmäktige i Knivsta

Magnus Douhan, C, plats 5.  38 089 kr.

Fredrik Sjöberg, M, plats 4.  11 130 kr.

Dimitrios Konstantis, FP, plats 11.  6 369 kr.

Leif Vogel, SD, plats 1.  Kandiderar även till landstinget plats 13.  3 708 kr. Skatteskuld.

Fotnot: Uppgifterna från kronofogdemyndigheten kommer från början av maj 2010.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!