Saneringen av Marinvägen drar ut på tiden

Saneringen av Marinvägen skulle vara klar i april/maj, nu beräknas färdigställandet bli försenat till juni/juli.
Saneringen av Marinvägen skulle vara klar i april/maj, nu beräknas färdigställandet bli försenat till juni/juli.

Föroreningen vid Marinvägen i Östhammar har visat sig vara mer omfattande än befarat. Nu pausas saneringsarbetet i väntan på mer pengar från Naturvårdsverket.

Östhammars kommun 19 februari 2020 13:59

I oktober förra året startade marksaneringen av giftiga rester från sågverket som tidigare fanns där. 

Inledningsvis har saneringsarbetet varit inriktat på dioxiner, men under arbetets gång har man även upptäckt bly och koppar i marken som också behöver fraktas bort. Eftersom det mesta av pengarna från Naturvårdsverket, 14 miljoner kronor, redan förbrukats behöver länsstyrelsen ansöka om nya medel att förmedla till Östhammars kommun. 

Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef i kommunen, uppskattar att de kommer behöva ytterligare 3–4 miljoner kronor. I väntan på pengarna pausas arbetena på allmänningen till i april/maj. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa