Saneringen av Marinvägen drar ut på tiden

Föroreningen vid Marinvägen i Östhammar har visat sig vara mer omfattande än befarat. Nu pausas saneringsarbetet i väntan på mer pengar från Naturvårdsverket.

Saneringen av Marinvägen skulle vara klar i april/maj, nu beräknas färdigställandet bli försenat till juni/juli.

Saneringen av Marinvägen skulle vara klar i april/maj, nu beräknas färdigställandet bli försenat till juni/juli.

Foto: Anna Bergman

Östhammars kommun2020-02-19 13:59

I oktober förra året startade marksaneringen av giftiga rester från sågverket som tidigare fanns där. 

Inledningsvis har saneringsarbetet varit inriktat på dioxiner, men under arbetets gång har man även upptäckt bly och koppar i marken som också behöver fraktas bort. Eftersom det mesta av pengarna från Naturvårdsverket, 14 miljoner kronor, redan förbrukats behöver länsstyrelsen ansöka om nya medel att förmedla till Östhammars kommun. 

Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef i kommunen, uppskattar att de kommer behöva ytterligare 3–4 miljoner kronor. I väntan på pengarna pausas arbetena på allmänningen till i april/maj. 

Karta: Marinvägen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!