Östhammar vill ha ersättning för slutförvar

Östhammars politiker ställer krav vad gäller regeringens kommande beslut om slutförvar.

Kärnkraftverket i Forsmark.

Kärnkraftverket i Forsmark.

Foto: Arkivbild

Östhammars kommun2019-12-04 18:30

För att kommunen ska gå med på en etablering av anläggningar för kortlivat radioaktivt avfall vid Forsmark kommer nu önskemål om att staten finansierar hela kostnaden för slutetappen på väg 288 mellan Gimo och Östhammar. 

Östhammarspolitikerna vill också att SKB, Svensk kärnbränslehantering AB, betalar delar av en omfattande utbyggnad av vatten- och avloppsnätet.

Förslagen finns formulerade i ett svar till regeringen kring vad kommunen tycker om SKB:s kompletteringar, alltså tillägg till hur de tidigare svarat på hur slutförvaret ska hanteras. 

Kommunledningen har valt att skjuta in sig på två så kallade tillåtlighetsvillkor som regeringen kan säga ja eller nej till. 

–  Vi tycker att staten och SKB ska bidra med de medel som krävs för att vi som värdkommun ska klara en förväntad tillväxt i kommunen, säger Jacob Spangenberg (C), ordförande i kommunstyrelsen. 

Oppositionsrådet Pär-Olof Olsson (M) delar åsikten:

– Vi har ett VA-nät som är undermåligt och en vägsträcka som inte är helt finansierad. Då är det rimligt att staten och SKB tar ansvar för den samhällsbelastning som ett slutförvar ger, säger han. 

Varför kommer dessa önskemål nu?

– Det är först nu som vi kan göra det rent formellt, säger Jacob Spangenberg. 

Det är den sista sträckan på 17 kilometer  som behöver mer pengar för att bli av. I dagsläget finns 225 miljoner kronor, men beräknas kosta minst 260 miljoner kronor. Kostnaden för utbyggnaden av VA-nätet är oklar i dagsläget.

Karta: Östhammar
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!