Myndighet godkänner utbyggt slutförvar

SKB:s anläggning i Forsmark.
SKB:s anläggning i Forsmark.

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner Svensk kärnbränslehanterings ansökan om utbyggnation av befintligt slutförvar i Forsmark.

Östhammars kommun 23 oktober 2019 20:02

Granskningen som utförts av Strålsäkerhetsmyndigheten visar att "Svensk kärnbränslehanterings (SKB) utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt och att slutförvarsmetoden som SKB har valt är lämplig för att uppnå strålsäkerhet efter förslutning". Detta uppgav man i ett pressmeddelande på onsdagen.

SKB vill att det befintliga slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark ska byggas ut för att kunna hantera rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken. Ansökan gäller fortsatt drift av det befintliga slutförvaret tillsammans med den utbyggda delen. Mark- och miljödomstolen ska yttra sig och sedan är upp till regeringen att ta ett slutgiltigt beslut i frågan. SKB kommenterar Strålsäkerhetsmyndighetens godkännande:

– Beskedet är naturligtvis glädjande. Det positiva yttrandet intygar att vi har lyckats visa att anläggningen kommer att vara strålsäker såväl långsiktigt som under perioden för utbyggnad och drift, säger SKB:s vd Eva Halldén i ett pressmeddelande.

Godkännandet väckte kritiska röster inom Naturskyddsföreningen som befarar att utbyggnationen kan ha negativ påverkan på omkringliggande natur.

– Därför ska man inte ge tillstånd på det här sättet. Vi är vid förhoppningen att miljödomstolen ska se det som vi anser är viktigt, och därmed säger nej till slutförvaret, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning som arbetar för Naturskyddsföreningen till TT Nyhetsbyrån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa