Domstolen på plats vid slutförvaret

Strax under 30 personer deltog i synen på SFR i Forsmark.
Strax under 30 personer deltog i synen på SFR i Forsmark.

Under måndagen höll Mark- och miljödomstolen syn på SFR i Forsmark som en del i den pågående huvudförhandlingen om utbyggnation av befintligt slutförvar.

Östhammars kommun 30 september 2019 18:03

Strax under 30 personer var på plats för att ta del av information och rundvisningar med Svensk kärnbränslehantering, SKB.

– Domstolen fick se verksamheten. De fick också information om vad vi planerar att göra ovan jord samt ta sig ner i den befintliga anläggningen under jord för att se vart man vill bygga ut någonstans, säger Peter Larsson, SKB:s projektledare för tillståndsprövningen.

Syftet med synen är att domstolen ska få en total bild av hela verksamheten, se platsen och omgivningarna innan man fattar beslut om utbyggnation av det befintliga slutförvaret. På plats befann sig, förutom domstolen, bland annat Östhammars kommun, Miljörörelsen, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen. Ovan jord var det fokus på vilka typer av naturvärden som finns i närområdet och under jord fokuserade man på utbyggnationen av det befintliga slutförvaret.

I dag består det befintliga slutförvaret av ett antal bergsalar 60 meter under berget, här slutförvaras driftavfall. I den tänkta utbyggnationen ska rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken slutförvaras. I och med den planerade anläggningen skulle slutförvaret utökas från 63 000 kubik till 180 000 kubik, alltså cirka tre gånger större än dagens anläggning.

– Bergsalarna blir på 120 meters djup till skillnad från nuvarande slutförvar som alltså ligger på 60 meters djup. Att bygga djupare kostar lite mer men man minskar risken för att anläggningen utsätts för till exempel permafrost. Den nuvarande anläggningen är bra men den nya gör vi något bättre, säger Peter Larsson.

Förutsatt att anläggningen blir verklighet kommer avfallet från kärnkraftverken att delas in i lågaktivt och medelaktivt avfall.

– Det är en begränsad del av avfallet från kärnkraftverken som är radioaktivt, ungefär tio procent, resten är konventionellt byggavfall och kan tas hand om på vanligt vis, säger Peter Larsson.

Om planen går i lås och Mark- och miljödomstolen finner verksamheten tillåtlig så hoppas man att byggnationen kan starta 2023. Bygget förväntas ta ungefär sex år. Entreprenörer anlitas både utifrån och lokalt i Östhammars kommun, vilket betyder att utbyggnationen kan innebära fler arbetstillfällen för lokala invånare. Huvudförhandlingen inleddes måndagen den 23 september, äger rum i Nacka och avslutas den 3 oktober.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa