Det är få sökande till vård- och omsorgsprogrammet vid Bruksgymnasiet i Gimo – samtidigt som programmet anses vara en viktig del i socialförvaltningens personalförsörjning. Socialnämnden har tidigare beslutat

att erbjuda garanterat fast arbete efter avslutad utbildning. Vid socialnämndens senaste möte beslutades också att införa ett stipendium, för att täcka elevernas kostnader för körkortutbildning.

– För närvarande är det bara sex elever per årskurs, det är på tok för lite. Vi måste få upp intresset. Dessutom är körkort något som gynnar oss, efter som det är ett krav när vi anställer personal att man har körkort, säger socialchef Håkan Dahlqvist.

Med nuvarande elevantal räknar socialnämnden med en kostnad på 90 000 kronor per år. Fylls samtliga platser kostar reformen 300 000 kronor årligen.