Svartbyggen upptäcks av tjänstemän i kanot

Från sin kanot upptäcker miljöinspektör Eric Renman misstänkta svartbyggen. Initiativet har pågått sedan 2016 och kom till för att bevara skärgårdens orörda miljö.

17 juli 2018 19:00

– En sådan här dag är det inte alls tufft att ta sig ut, säger Eric Renman just innan han beger sig ut på vattnen vid Gräsös södra udde.

Eric Renman är miljöinspektör på Östhammars kommun. Ett av hans ansvarsområden är att se till så att strandskyddet upprätthålls på kommunens åtaliga stränder.

– Det påsstås finnas 400 mil kust i Östhammars kommun, säger Eric Renman.

2016 påbörjades ett arbete för att bevara skärgårdsmiljön i Östhammars kommun. Fokus skulle ligga på att kontrollera de fastigheter som låg allra närmast kustlinjen och som kunde ses från vattnet. Därför köptes en kanot in som Eric Renman, tillsammans med flera olika kollegor, kunde använda sig av för att ta sig runt i skärgårdslandskapet.

– Förvaltningen hade kunnat köpa en motorbåt, eller hyra in tjänsten, men vår miljöchef kom på att vi skulle köpa in en kanot i stället, säger Eric Renman.

I måndags startade han arbetsdagen tillsammans med en kollega vid Äspskäret, längst söderut på Gräsö.

– Vi tittar på svartbyggen i första hand. Det rör sig oftast om olagligt byggda bryggor och sjöbodar eller om båthus som omvandlats till bostäder, säger Eric Renman.

Om de hittar några misstänkta byggnader upprättas ett ärende och fastighetsägaren får möjlighet att bemöta uppgifterna inom tre till fyra veckor. Sedan går ärendet vidare till bygg- och miljönämnden som kan fatta beslut om ett föreläggande om återställning.

– Det handlar helt enkelt om att fastighetsägaren ska ta bort bryggan, spika igen fönstret på ett båthus eller plantera nya växter om man huggit ned träd för att förbättra utsikten, säger Eric Renman.

Hur blir ni bemötta när ni är ute och paddlar?

– Det är olika. De som har fastigheter närmast stränderna vill göra vad de vill på sina fastigheter, men de som bor lite längre bort är intresserade av att strandskyddet upprätthålls eftersom att det förstör för dem om ständerna blir förbyggda.

Hur sköter sig fastigheterna som bor i närheten av vatten i kommunen?

– Det har varit väldigt blandat. Mycket beror på byalagen som finns på platserna som ofta kan ha egen kontroll. Vid Tuskön hittade vi till exempel bara en misstänkt anmärkning. Där är byalaget noga med att man ska fråga byalaget innan man bygger något. Där är det ordning och reda. På andra ställen har man gjort som man velat.

Strandskydd

Strandskyddet finns reglerat i Miljöbalken.

Strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden runt om i Sverige. Strandskyddet ska dessutom finnas till för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv i och i närheten av vatten.

Källa: Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Ahlén

Ämnen du kan följa