SSM ger grönt ljus för SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker SKB:s ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Senare i dag kommer domstolens yttrande.

23 januari 2018 10:10

I dag tisdag lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten och även mark- och miljödomstolen i Nacka sina yttranden till regeringen. På sin hemsida skriver SSM att man tillstyrker att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ges tillstånd enligt kärntekniklagen att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun.

– Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att SKB har förutsättningar att på ett strålsäkert sätt hantera och slutförvara det använda kärnbränslet så att människors hälsa och miljön skyddas mot skadlig strålning, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

SSM anser att SKB visat att anläggningarna och tillhörande säkerhetsredovisningar kan utvecklas i enlighet med det etablerade förfarandet för stegvis prövning enligt kärntekniklagen. "SKB bedöms ha möjlighet och förmåga att ta fram de uppdaterade säkerhetsredovisningar för uppförande, drift och långsiktig strålsäkerhet som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten i kommande steg, om tillstånd beviljas av regeringen" står på SSM:s hemsida.

– Det finns ett antal förutsättningar för vårt tillstyrkande såsom att säkerhetsredovisningar och ledningssystem för anläggningarna fortsätter att utvecklas i enlighet med en stegvis prövning enligt kärntekniklagen. Det innebär att SKB vid flera olika steg i en fortsatt process ska lämna in redovisningar som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten, innan de kan gå vidare med nästa steg i processen, säger Ansi Gerhardsson.

– Det här en milstolpe för SKB och ett viktigt steg på vägen för att vi slutligt ska kunna omhänderta det använda svenska kärnavfallet på ett säkert sätt. Strålsäkerhetsmyndigheten är en mycket viktig instans i prövningen av vår ansökan så det här är naturligtvis ett glädjande besked för oss, säger SKB:s vd Eva Halldén i en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén