Sporthallsbyggen skjuts upp

Socialnämnden får mer pengar, medan bygget av nya sporthallar i Östhammar och Alunda skjuts upp ett år. Det framgår av majoritetens budget.

20 november 2018 18:00

På tisdagen presenterade S/C-majoriteten sitt budgetförslag för år 2019 samt flerårsplan efter att kommunstyrelsens arbetsutskott haft möte. Flera nyheter märks. Bland annat får den nedtyngda socialnämnden – utöver uppräkning på 2 procent – en utökad budgetram med 20 miljoner kronor samt ett tillfälligt tillskott på 10 miljoner kronor nästa år. I år ser socialnämnden ut att göra ett minusresultat på över 40 miljoner kronor.

– Förmodligen har socialnämnden varit underfinansierad, eller den har varit det. Det här är en stor satsning med Östhammarsmått mätt, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Samtidigt gör sig kommunens ansträngda ekonomi påmind. I år pekar resultatet på minus 15 miljoner kronor. Det underskottet ska man ta igen under en treårsperiod. Målet om två procents överskott är långt borta år 2019, i stället siktar majoriteten på plus 0,2 procent. Dessutom skjuter man upp investeringarna i nya sporthallar i Östhammar och Alunda med ett år. För Östhammar handlar det i så fall att ny sporthall kan stå klar år 2021 och i Alunda år 2023.

– Men vi har också en öppning från majoritetens sida. Vi ser gärna att en föreningsallians tar över driften när vi har byggt, det kan vara en modell för att hålla driftkostnaderna nere. I så fall kan bygget komma igång tidigare. Det gäller både Östhammar och Alunda, säger Jacob Spangenberg.

Planerna på att bygga ut Tallparksgårdens särskilda boende i Öregrund läggs tills vidare på is, enligt förslaget. I stället kan före detta äldreboendet Skärgården vid Östhammars vårdcentrum göras i ordning för 14 plus 14 platser (se fakta) vilket innebär en stor besparing jämfört med en nyinvestering i Öregrund.

– Vi vill värna om brukarna inom vård och omsorg i det tuffa läge som vi har nu. Vi ska ha en god kvalitet i våra verksamheter, korta väntetider när man vill ha plats på boende och även säkra tillgången på kompetent personal. Då får man göra avkall på lokaler och en del annat, säger Margareta Widén Berggren (S).

De som bor i Öregrundsområdet får alltså räkna med att en utbyggnad av Tallparkgården dröjer ett antal år.

– I dag har vi ändå så bra kommunikationer att anhöriga som vill hälsa på enkelt kan ta sig till Östhammar hela veckan. Det finns dessutom samordningsvinster med Östhammars vårdcentrum och närvårdsenheten, säger Margareta Widén Berggren.

Beslut om budgeten tas i kommunfullmäktige den 18 december.

Utbyggnad av äldreboende läggs på is

Östhammars kommun står inför flera stora investeringar inom bland annat skola och förskola. Behov finns också av fler äldreboendeplatser på 2020-talet.

Socialnämndens budget är ansträngd och att bygga nya äldreboendeplatser i Öregrund skulle medföra kraftigt ökade hyreskostnader. Två alternativ har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Båda innebär att lokaler i Östhammars tätort tas i anspråk; antingen Solgården eller Skärgården. Majoriteten lutar mot Skärgården som har 14 tillgängliga boenderum och ligger nära Östhammars vårdcentral. Om socialnämndens korttidsboende flyttas frigörs ytterligare 14 platser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén

Ämnen du kan följa