Ökad folkmängd i Östhammars kommun

Befolkningen i Östhammars kommun har ökat under de senaste fem åren. Därmed bryts en negativ trend. Mest ökar Österbybruk och Alunda.

9 april 2018 11:30

Den sista december 2017 bodde 21 927 personer i kommunen, vilket är en ökning med 665 personer jämfört med motsvarande datum år 2012. Detta visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Befolkningsökningen går att jämföra med trenden från 2008–2012 då folkmängden minskade med totalt 172 personer.

De senaste fem åren har kommunen i stället haft en snittökning med cirka 133 personer varje år. En lovande syn, menar kommunalråd Jacob Spangenberg, C.

– Tidigare har vi stått och stampat en del gällande befolkningsutvecklingen. Jag ser ökningen som positiv och det finns flera orsaker till att siffran har stigit. Befolkningen i hela Sverige har ökat och både folk inom landet och nyanlända har flyttat hit. Dessutom har vi god planberedskap inom kommunen. Det är första gången på länge det har byggts nya bostäder, säger han.

Arbetet med väg 288 lyfts fram som en viktig pusselbit i att bibehålla ökningen. Även kommunalråd Margareta Widén-Berggren, S, betonar hur viktig förbättringen av infrastrukturen är för bilpendlare.

– Det innebär exempelvis att man kan bo i kommunen och arbeta på annan ort. Vi ser oss inte som en konkurrent till storstaden, snarare som ett komplement, säger hon.

I dagsläget är vägen färdigställd fram till Gimo och den sista etappen ska kunna bidra med ytterligare förbättringar. En trygg boendemiljö i kombination med god kvalitet på förskolor är andra bakomliggande orsaker till befolkningsökningen, uppger hon.

Vilka satsningar behöver kommunen göra framöver?

– Vi måste naturligtvis bygga vidare, fast med vett och sans. Vi vill inte försämra miljön i närområdet, säger Margareta Widén-Berggren.

Österbybruk växer mest

Folkmängd 2012 jämfört med utgången av år 2017 visar en ökning med 3,1 procent. Av de större tätorterna växer Österbybruk mest (+7,8 procent), följt av Alunda (+5,8) och Östhammar (+4,4). Nedan syns förändringen i absoluta tal.

Östhammar: 4 504 – 4 704 (+200)

Gimo: 2 693 – 2 765 (+72)

Österbybruk: 2 236 – 2 409 (+173)

Alunda: 2 256 – 2 387 (+131)

Öregrund: 1 575 – 1 588 (+13)

Hargshamn: 289 – 283 (-6)

Dannemora: 202 – 235 (+33)

Norrskedika: 198 – Inräknat i glesbygd

Glesbygd: 7 309 – 7 556 (+247, inkl. Norrskedika)

Totalt: 21 262 – 21 927 (+665)

Källa: SCB/Östhammars kommun (siffror från 31 december båda åren)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Avebäck