Nya hamnen byggs i höst

Den nya detaljplanen betyder ett steg närmare en större gästhamn i centrala Öregrund. Våren 2020 väntas den vara i drift, om allt går som det ska.

15 januari 2019 17:50

Det var ingen som överklagade den nya detaljplanen för hamnområdet i centrala Öregrund, som vann laga kraft 21 december.

– Nu kan vi börja söka bygglov för nya båtplatser. Målet är att öka volymen för besökare, säger Anders Johnsson, projektledare för Smart marina-projektet.

I dag finns det 37 båtplatser i Öregrunds gästhamn. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga 32 nya platser, men eftersom några gamla platser ska tas bort kommer det i själva verket att röra sig om omkring 20 fler båtplatser.

– I princip handlar det om att förlänga kajen rakt ut i vattnet på vänster sida av hamninloppet, säger Anders Johnsson.

LÄS MER: Ny detaljplan för Öregrunds hamn klubbad

EU-projektet Smart marina har redan gått in med 1,5 miljoner kronor och Östhammars kommun har lagt ytterligare 2 miljoner kronor för att uppgradera Öregrundshamnen.

Samtidigt som gästhamnen byggs ut är tanken att hamnen ska miljöcertifieras.

– Vi vill bygga en solcellsanläggning på hamnkontorets tak. Det ska ge lokal el till gästhamnen, säger Anders Johnsson.

När bygglovet är klart väntar en upphandling för att avgöra vem som ska genomföra utbyggnaden. Efter 1 september är planen att bygget ska påbörjas innan det ska stå klart till båtsäsongen 2020.

– Under 2019 kommer kommunen att fortsätta driva gästhamnen i egen regi. Eventuellt kommer man att upphandla en extern aktör som sköter driften från och med 2020, säger Anders Johnsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Ahlén