Nya bostäder vid Källör ska utredas

Bygdegårdsföreningen Källör vill ha tillgång till Källörstomten, men får i nuläget inget optionsavtal med kommunen. Först ska bostadsfrågan utredas.

15 augusti 2017 19:56

"Badhusparken, Societetshuset, Källörgrundet och broarna bildar tillsammans en värdefull helhet som berättar om stadens badortstid" skriver bygdegårdsföreningen Källör i ett brev till kommunen där man anmäler intresse för att få teckna optionsavtal om tillgång till Källörstomten. Kommunens tidigare optionsavtal med Millimeter Arkitekter gick ut i fjol. Föreningen – som restaurerar societetshuset – vill genom ett avtal säkerställa behov av tillträde och parkering, samt på sikt återskapa badhusparken.

Men kommunstyrelsens arbetsutskott säger i nuläget nej. Politikerna hänvisar till en skrivelse från tekniska kontoret där det nämns att markområdet har ett mycket attraktivt läge och har stor potential att utvecklas på olika sätt, och att kommunen bör ha fortsatt rådighet över marken. Frågan om nyttjanderätt kan övervägas senare, heter det vidare.

– Jag förstår föreningens önskemål, men det vore fel ur ett allmänintresse att låsa upp markanvändningen i nuläget, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

I stället ska kommunens mark- och exploateringsgrupp på uppdrag av kommunstyrelsen ta ställning till hur en ny detaljplan för hela området skulle kunna se ut, inklusive bostäder.

– Jag kan inte bedöma hur mycket bostäder man kan få fram där, säger Jacob Spangenberg.

Sven Jönsson i bygdegårdsföreningen Källör:

– Så har de svarat just nu, men vi ser inte att man genom det här stänger några dörrar. Vi är öppna för en dialog med kommunen om vad som bör och kan göras med parken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén

Ämnen du kan följa