Ny vattenledning till Alunda

Om tre år ska en ny vattenledning förse de växande orterna Alunda och Österbybruk med vatten från Tierps kommun.

24 september 2018 10:39

Gästrike Vatten kommer på uppdrag av Östhammar Vatten att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Den ökade vattenmängden ska göra att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk, skriver Gästrike Vatten AB i ett pressmeddelande:

– Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Genom att bygga en överföringsledning skapar vi förutsättningar att leverera dricksvatten av god kvalitet till våra kunder i Alunda och Österbybruk, både i dag och i framtiden. Samverkan är nyckeln till hållbara lösningar och vi är glada över att vi kunnat fortsätta det samarbete med Tierps kommun som funnits under lång tid, säger Lena Blad som är vd för Gästrike Vatten.

Siktet är inställt på att ledningen ska vara klar år 2021 för att kunna ansluta nya bostäder. Till stor del kommer ledningen att ligga nära vägar och kraftledningsgator samt gå genom skog och åkermark. Ett 60-tal fastighetsägare och fyra samfälligheter berörs av den nya vattenledningen och innan arbetet kan starta år 2019 behöver Gästrike Vatten skriva avtal med alla fastighetsägare om tillstånd.

– Vi brukar ha en bra dialog och gott samarbete med fastighetsägare. Vi hoppas att det fungerar lika bra för denna vattenledning. En av förutsättningarna för att klara tidplanen är att vi kommer överens med alla fastighetsägare säger Tobias Kudermann, chef för teknik och utveckling på Gästrike Vatten.

Den 27 september hålls ett drop in-möte för fastighetsägare kl 16-19 på Gammeltammen i Österbybruk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén

Ämnen du kan följa