Mat och hantverk ska ge nya möten

Det är inget stort nätverk Swe Q, men nu drar kommunens två medlemmar i gång ett integrationsprojekt. De första träffarna äger rum denna vecka.

1 mars 2017 10:00

Gret-Lis Grönlund bor i Östhammar och det var i samband med ett upptaktsmöte i Uppsala, inför en nordisk kvinnokonferens i Malmö 2014, som hon stötte ihop med Kirsti Kolthoff från Botarsbo, mellan Österbybruk och Forsmark.

– Vi kände igen varandra från yrkeslivet, då vi båda bodde och arbetade i Stockholm, och vi började på en gång prata med varann, säger Gret-Lis Grönlund.

Kirsti Kolthoff var medlem i Swe Q, Sveriges Quinnoråd, som är en tankesmedja på kvinnors villkor. Och snart var Gret-Lis det också.

– Vi är ett litet nätverk som finns i hela Sverige, vi arbetar för jämställdhet och så lägger vi stor vikt vid öppenhet och inkludering.

Strax före nyår såg de en annons där Östhammars kommun erbjöd civilsamhället ett ekonomiskt bidrag till integrationsprojekt och de behövde inte tänka länge innan de hade en plan klar.

Swe Q ansökte om och fick 10 000 kronor till ett projekt som syftar till att skapa möten mellan människor.

Informationsträffar om projektet äger rum i dagarna. Därefter väntar två verkstäder; en i mars och en i april och projektet vänder sig till såväl nyanlända som till redan boende i kommunen.

– Vid den första verkstaden ska vi laga mat och äta tillsammans i Botarsbo och vid den andra ska vi handarbeta i Vuxenskolans lokaler i Östhammar. Om projektet tas emot väl ser vi gärna en fortsättning, säger Gret-Lis Grönlund.

Fotnot: Informationsträffarna äger rum i Österbybruks bibliotek den 1 mars och i Vuxenskolans lokaler i Östhammar den 2 mars.

Pengar till integrationsarbete

Förra året gav Östhammars kommun civilsamhället möjlighet att söka pengar till projekt eller initiativ inom integrationsområdet. Även åren 2017–2019 kommer pengar att avsättas för samma ändamål.

Följande föreningar, kyrkor och samfund fick bidrag under 2016; Frösåkers församling 25 000 kronor, Furuhöjdskyrkan 64 900 + 12 000 kronor, Sensus studieförbund 69 740 kronor, Öregrund-Gräsö församling 50 000 kronor, Dannemorabygdens församling 25 000 kronor, Sanda bygdegårdsförening 30 000 kronor och Swe Q 10 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingela Söderman

Ämnen du kan följa