Huvudförhandling om slutförvar i höst

Huvudförhandling om SKB:s ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark inleds i september.

17 mars 2017 16:52

I fjol inleddes sakprövningen. Mark- och miljödomstolen lämnade beskedet om tidpunkten för huvudförhandlingen på fredagen.

– Det är glädjande att vi fått det här beskedet. Miljöprövningen är ett viktigt steg för vårt uppdrag att på ett långsiktigt säkert sätt ta hand om det svenska använda kärnbränslet. Vi lämnade in ansökan 2011 och är redo att få den prövad, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg i en kommentar.

Johan Swahn som är kanslichef vid miljöorganisationen MKG är inte lika glad åt beskedet.

– Vad vi är oroliga för är att inte alla frågor hinner redas ut. Vi och även andra har ställt ett antal strålsäkerhetsrelaterade frågor till SKB om kopparkorrosion och annat och de har sagt att de tänker svara 30 juni. Då tycker vi att frågan inte hinner hanteras ordentligt inför huvudförhandlingen.

MKG anser att mark- och miljödomstolen bör kräva av SKB att lämna sina svar tidigare än 30 juni.

– Det bör ske en bra bit före sommaren, så att vi hinner förbereda oss inför huvudförhandlingen.

Det har tidigare funnits frågetecken om MKG kommer att ha finansiering för att fortsätta följa slutförvarsfrågan. Enligt nuvarande lagstiftning kan stöd via Kärnavfallsfonden medges endast ett år efter att domstolen kungjort ansökan, vilket skedde i slutet av januari 2016. Men regeringen har beslutat att tillföra pengar via Naturvårdsverket som kan gå till MKG.

– Det är betydligt mindre än tidigare, men det kommer att räcka för att vi ska kunna delta i huvudförhandlingen i höst, säger Johan Swahn som även vill att regeringen avsätter pengar till miljöorganisationerna för kommande år.

När förhandlingen är avslutad kommer mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten att lämna sina yttranden till regeringen om SKB:s ansökan. Johan Swahn tror att det kan bli fråga om en fortsatt process där SSM vill fortsätta hantera ett antal säkerhetsfrågor kring slutförvaret efter ett regeringsbeslut.

– Vi måste kunna fortsätta vårt arbete för att se till att myndigheterna gör sitt jobb.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa