Hård budgetdebatt i Gimo

Majoritetens budgetförslag mötte hårt motstånd i Östhammars kommunfullmäktige. Skola och äldreomsorg stod i centrum för debatten.

19 december 2018 08:00

Tisdagens allmänpolitiska budgetdebatt på Bruksgymnasiet i Gimo tog cirka fyra timmar. Oppositionsrådet P-O Olsson (M) la fram en alternativ drift- och investeringsbudget, som inte fick tillräckligt stöd. I stället gick S/C-majoritetens budgetförslag som väntat igenom med stöd av V (se fakta).

Ledningen för det politiska S/C-styret fick ta emot en hel del kritik för att man inte förutsett den ekonomiska utvecklingen i kommunen, och först under hösten dragit i handbromsen när det gäller det planerade bygget av ett nytt äldreboende i Öregrund. Lars O Holmgren (Boa) var en av kritikerna, och han efterlyste bland annat bättre strategisk planering för att öka bostadsbyggandet och inflyttningen.

– Plötsligt får majoriteten parera för att man har gjort felaktiga antaganden om hur mycket kommunen skulle växa, det blir drömmar och inte så mycket verklighet.

Lena Hagman (KD) ville se ett beslut om att bygget av nytt äldreboende i Öregrund skulle starta senast om två år, men förslaget fick bara begränsat stöd. Irmeli Bellander (L) ifrågasatte ett sparbeting på 3,4 miljoner kronor inom skolan. Hon hänvisade till rektorer som omtalat risker för att vikarier kommer att fattas och att skolorna inte kan ge elever det stöd de har rätt till.

– Det är inte lärare, rektorerna eller barn- och utbildningsnämnden, utan vi 49 ledamöter i denna församling som har ansvar för att kommunen följer skollagen, sa Irmeli Bellander.

Även Kerstin Dreborg (MP) ville se en uppräkning av barn- och utbildningsnämndens budget och yrkade på besparingar inom konsulentstödda familjehemsplaceringar samt på kommunal administration.

– Det är för kraftiga neddragningar till redan svaga grupper, sa Kerstin Dreborg som också ville se en plan för att kommunen ska vara klimatneutral år 2030.

– Om vi inte har mat att äta, luft att andas och vatten att dricka spelar resten ingen roll.

Även SD lade fram en egen budget, som i kronor räknat inte var särskilt olik majoritetens.

– Det som skiljer är att vi prioriterar trygghet och välfärd på ett sätt som majoriteten inte är villig att göra, sa Martin Wahlsten (SD) och nämnde bland annat tiggeriförbud, stopp för invandring, avskaffande av genuspedagog och minskad budget för modersmålsundervisning.

Flera politiker vände sig mot detta.

– Eftersom det är min starka övertygelse om alla människors lika värde yrkar jag avslag på SD:s förslag, sa Josefine Nilsson (C).

Kärv budget antagen

I år beräknas Östhammars kommun göra ett underskott med cirka 15 miljoner kronor, vilket bidrar till att driftbudgeten år 2019 är mer stram. Inom tre år måste underskottet hämtas igen. Lönebudgeten för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden – som är de stora nämnderna – räknas upp med två procent medan övriga nämnder får löneuppräkning på en procent. Socialnämnden får en höjd budgetram med 20 miljoner, samt ett extra tillägg på 10 miljoner. Överskottet år 2019 beräknas till 0,2 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén

Ämnen du kan följa