Här ökar andelen sjukskrivna

Antalet sjukskrivna kommunanställda blir allt fler och nu tar Östhammars kommun krafttag för att komma till rätta med sjukskrivningarna.

29 april 1916 15:23

Förra året var den totala sjukfrånvaron bland Östhammars kommuns personal 6,8 procent. Motsvarande siffra året innan var 6,1 och året innan det 5,5.

– Det är en trend man kan se i hela Sverige, så Östhammar utmärker sig inte. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro och tänka att det är så här det ser ut, säger Linn Sunnelid.

Hon är administrativ chef i Östhammar, med ansvar för lednings- och verksamhetsstöd, och i bokslutet för 2015 betonar hon vikten av att få ner sjukskrivningstalen.

– Sjukskrivningarna kostar mycket, försämrar kvaliteten på arbetet och innebär enskilt lidande. Vi måste diskutera det här ämnet mer och på våra kvartalsuppföljningar under 2016 fokuserar vi på att följa upp sjukfrånvaron.

Viss form av korttidsfrånvaro, exempelvis förkylningar och infektioner, går inte att undvika. Det går inte att ha en nollvision där, enligt Linn Sunnelid.

– En stor del av både kort- och långtidsfrånvaron kan vi minska genom att förbättra arbetsmiljön, säger hon.

Ledarskapet hos cheferna är en viktig del, liksom stödet till cheferna. Vidare nämner hon kompetensutveckling hos de anställda, feedback på deras arbete och tidiga insatser som viktiga.

Vad menar du med tidiga insatser?

– Helst vill vi förstås att långtidssjukskrivningarna ska kunna förhindras, men när det ändå sker är det viktigt att en rehabiliteringsplan snabbt påbörjas, säger Linn Sunnelid och fortsätter:

– Vi har ett särskilt system för planering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser och en påminnelse skickas ut via e-post till alla chefer när någon varit sjuk mer än 30 dagar. Det gör vi för att säkerställa att rehabiliteringsplanen påbörjas.

Linn Sunnelid talar gärna om friskfaktorer. Om det förebyggande arbetet. Och om Arbetsmiljöverkets nya författningssamling som kom i mars i år och som utökar arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar.

Dessutom håller SKL, Sveriges kommuner och landsting, just nu på att ta fram ett utbildningsmaterial kring arbetsmiljöarbete. De tre första modulerna finns redan ute, de tre sista kommer efter sommaren. Och i Östhammars kommun är socialförvaltningen först ut att ta del av detta.

– Vi låter alla chefer och skyddsombud gå utbildningen och tanken är att alla kommunens förvaltningar ska involveras i det här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!