Varför en ljusmanifestation?

– Världshälsoorganisationen har instiftat Internationella suicidpreventiva dagen just den 10 september. Den uppmärksammas över hela världen och nu ska vi göra det i Uppsala också, för första gången.

– Vi ska ha en minnesstund där vi tänder ljus för alla de 1531 personer som tog sitt liv i Sverige förra året. Det blir klockringning, sång och musik av Angelica Örneholm från Gimo, kontraktsprost Sam Douhan hälsar välkomna och så blir det tal och välsignelse.

Vilka är det som står bakom minnesstunden?

– Det är SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd), Suicide Zero, Sensus, Svenska kyrkan, Hjärnkoll och Uppsala stadsbibliotek.

Hur har du själv blivit engagerad i detta?

– Min son David tog sitt liv för fyra år sedan och det har hjälpt mig mycket i sorgearbetet att engagera mig både i SPES och Suicide Zero. Jag tycker också att det är viktigt att vi pratar om suicid och att vi vågar fråga den som mår dåligt om han eller hon har tänkt tanken.

Fotnot: Ljusmanifestationen äger rum i Uppsala domkyrka torsdagen den 10 september kl 18.