Grannar kritisk mot HVB-hem

Grannarna till ett planerat behandlingshem i Alunda överklagar nu länsstyrelsens beslut till länsrätten. Detta för att de på inga villkor vill ha ett hem för ungdomar med vårdbehov i sitt bostadsområde.

11 september 2007 00:01
Tidigare i år ansökte WW familjevård AB om att få starta ett HVB-hem (hem för vård eller boende) på Foghammarsvägen i Alunda. Byggnadsnämnden i Östhammar gav bygglov för ändring från bostad till hemmet, men det bygglovet överklagades till länsstyrelsen av 24 närboende.
De närmaste grannarna bor mindre än 30 meter från den aktuella fastigheten och så nära ett hem av den här typen vill de inte bo. Detta trots att verksamheten är tänkt att bestå av fyra behandlingsplatser för ungdomar i åldrarna 14-20 år med diagnoser som Aspergers syndrom, autism och ADHD.

"Verksamheten är för närvarande långtidsbehandling av ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Ett HVB-hem kan även vårda ungdomar med andra problem, till exempel ungdomar som missbrukar narkotika. Vi grannboende, många med minderåriga barn, vill inte att denna möjlighet ska finnas kring vårt boende", skriver grannarna.
Vid sidan av detta oroar sig de närmaste grannarna också för att vattenbrist ska uppstå i den brunn som de alla nyttjar. "Med fyra tonårspatienter och vårdare kommer dygnsvattenbehovet att öka avsevärt, varför risken för vattenbrist ökar", skriver de.

Merparten av de klagande har enligt länsstyrelsen inte rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut om bygglov. Endast de närmast boende innehar den rätten, men i mitten av augusti beslutade länsstyrelsen att avslå även dessa tre fastighetsägares överklagande. Motiveringen till detta var att verksamheten inte anses ge någon betydande olägenhet för de boende.
- Det här ärendet är inte ovanligt. Folk vill att det ska finnas sådana här hem, men inte där de själva bor, säger Kerstin Lagerlöf på länsstyrelsens rättsenhet.

För grannarna till det planerade HVB-hemmet i Alunda är saken dock inte utagerad i och med länsstyrelsens beslut. De tre närmast boende har därför - som representanter även för övriga grannar - överklagat det till länsrätten:
"Foghammar är en del av Alunda, med äldre och nyare villabebyggelse avsedd för boende på fastigheten. Vi har valt vårt boende här av den anledningen och kan på inga villkor acceptera att kommun och länsstyrelse beslutar att i vårt boende placeras ett HVB-hem för ungdomar med olika vårdbehov."

Fotnot: Länsstyrelsen har ännu inte beslutat om WW familjevård AB får bedriva den aktuella verksamheten. Socialnämnden i Östhammars kommun har dock ställt sig positiv till detta.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!