Framåtblickande invigning av 288:ans nya 100-sträcka

På onsdagen invigdes nya 100-sträckan Alunda-Gimo på länsväg 288. Men det som många i Gimo talade om var fortsättningen fram till Börstil.

18 oktober 2017 17:30

Ett fyrtiotal personer var på plats vid de uppställda partytälten vid gräsytan intill Mysinge/Solängsgatan i Gimo. Trafikverkets och Östhammars kommuns vepor stod resta upp mot den klarblå skyn, och dessutom hade ett podium försetts med blommor och dinglande reflexer från Östhammars kommun som bar texten "Snabbt & säkert ... hela vägen!"

Östhammars kommuns inställning i vägfrågan är känd – mötesfri 100-väg ända fram till Börstilskorsningen utanför Östhammar. Det avspeglade sig i talet som hölls av kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S). Hon nämnde bland annat vägens betydelse för Sandvik Coromant i Gimo, där 1 500 personer arbetar, varav många pendlar från Uppsala. Ännu större är dock pendlingen mellan Gimo och Östhammar och kommunalrådet lyfte även fram kärnkraftsindustrin och slutförvarsplanerna i Forsmark.

– Den här vägen ska vidare till Börstil. Länsväg 288 är oerhört viktig inte bara lokalt, vi behöver den för få in och ut människor till den fantastiska arbetsmarknad som vi har. Vi ska kunna pendla och bo i den här fantastiska livsmiljön och vi har dessutom industrier som verkligen behöver den här vägen.

Jenny Lundström (MP) som är ordförande i den regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala lyfte förbättrad tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och kollektivtrafikvinster som uppnåtts genom att etappen fram till Gimo är klar.

– När det gäller trafikanter som går och cyklar har vi fortfarande lite glapp, det måste vi bli bättre på även om vi har jobbat en del med nya servicevägar.

Också Jenny Lundström talade om den sista delsträckan Gimo-Börstil som finns med i den kommande länstransportplanen 2018-2029.

– Utformningen av vägen är inte tydliggjord, men vi jobbar på frågan och Östhammars kommun är med i processen.

Christian Mineur från Trafikverket Region Öst tackade i sitt tal entreprenörer som hållit tidplanen och trafikanter som visat vägarbetarna hänsyn genom att sänka farten i samband med byggnationerna som skett. Sträckan Alunda-Gimo har kostat ungefär 260 miljoner kronor, och från Uppsala till Gimo handlar det om cirka 800 miljoner kronor för mötesfri 100-väg med mitträcke.

– På varje krona får man två kronor tillbaka, så det är en god affär för samhället. Restider kortas och det sker färre dödsolyckor genom trafiksäkerhetsåtgärderna.

Över 70 miljoner kronor fattas i nuläget i länstransportplanen för att en mötesfri 100-väg ska kunna byggas vidare till Börstil. I annat fall blir det en säkrare 80-väg. Johan Örjes (C) i den politiska oppositionen i Region Uppsala menade att det vore ett svek mot Östhammars kommuninvånare om det blev något annat än mötesfri 100-väg.

– Jag hoppas att vi ska kunna hitta en bred politisk överenskommelse om 2+1-väg. Annars är det val i september nästa år, och då kommer vi att driva det här som en valfråga.

Pengar måste dock skakas fram, och om de tas från länstransportplanen blir det på bekostnad av något annat. Både Jenny Lundström och Margareta Widén Berggren som ingår i majoriteten i regionen var hoppfulla när det gällde möjligheten att finna viss extern finansiering från företag som Sandvik, Forsmark eller SKB. Östhammars kommun är också beredd att skjuta till en del pengar.

– Det ska bli 100-väg om jag så måste ta pengarna från egen ficka, sa Margareta Widén Berggren.

Sista delsträckan kan tidigast börja byggas år 2021 eller år 2022, enligt Trafikverkets bedömning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén

Ämnen du kan följa