Få unga söker yrkesprogram

Bristen på arbetskraft inom tekniksektorn förvärras av att för få söker till yrkesprogrammen, menar Teknikcollege Uppland.

15 juni 2017 08:00

Arbetsförmedlingen slog i tisdags fast att arbetsgivare i länet har svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering. Den bilden delas av Teknikcollege Uppland, där kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar samarbetar med utbildningssamordnare och företag inom tekniksektorn.

LÄS MER: Från klasskamrater till kolleger

– Ett bekymmer i dag är att för få ungdomar söker till yrkesutbildningarna, inte bara i Östhammar, säger Margaretha Sjöberg Boström, processledare på Teknikcollege Uppland.

– Viktigast nu är att få fler sökande till våra utbildningar.

Hur ska det gå till?

– Genom att intressera tjejer och killar tidigt för naturvetenskap och teknik. Vi ser att nyfikenheten håller i sig fram till högstadiet då andra intressen dyker upp. Därför är det viktigt att intressera många fler i början av skolgången, säger processledaren som också tycker att löneläge och karriärmöjligheter inom tekniksektorn bör lyftas fram mer.

Förra året kunde Sandvik inte erbjuda fast anställning på Gimoverken till alla sommarjobbande studenter från Wilhelm Haglunds gymnasium. Kan det skrämma bort ungdomar från att ansöka?

– Konjunkturen går alltid upp eller ner. Men väljer du en yrkesutbildning finns det alltid jobb, för alla företag viker inte samtidigt. Och Upplands styrka är att det finns många olika teknikbranscher, säger Margaretha Sjöberg Boström.

2015 fanns en dryg tredjedel av länets alla industrijobb i Östhammar, Tierp och Älvkarleby, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!