97-åring nekas plats på äldreboende

97-åriga Kerstin Lundin bor ensam, har nyligen haft en hjärtinfarkt och känner oro på natten. Men hon nekas plats på äldreboende.

14 oktober 2018 09:00

Kerstin Lundin bjuder på kaffe och sockerkaka när tidningen kommer på besök i Sydinge. På plats är också två av hennes fyra barn, som engagerat sig för att deras mamma ska få plats på det särskilda boendet Olandsgården i Alunda.

– Det vore bra om jag kunde få en söt lägenhet där, säger Kerstin Lundin som bott i huset i över 50 år och länge klarat sig helt utan hemtjänst.

Men i våras blev hälsan sämre och nu i sommar har hon fått åka ambulans till sjukhus vid tre olika tillfällen. En gång berodde det på en hjärtinfarkt, vid det andra tillfället var det uttorkning och den tredje gången hade hon vatten i lungan. Numera kommer hemtjänsten tre gånger om dagen. Kerstin Lundin har svårt att lyfta ena armen och även balansproblem vilket försvårar för henne att gå i husets trappa. Dessutom känner hon oro på natten, och hon saknar social samvaro. Flera bekanta bor på Olandsgården.

– Jag tycker att jag är så gammal att jag borde få bestämma själv var jag vill bo, säger Kerstin Lundin med eftertryck.

Men när kommunens handläggare tog beslutet 1 oktober blev det nej på ansökan (se fakta). Agneta Rönnkvist är områdeschef inom vård och omsorg vid Östhammars kommun.

– Jag kan inte gå in på hennes ärende, men vi har våra riktlinjer. Särskilt boende är en boende- och vårdform där det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Målgruppen är personer som har omfattande och varaktiga behov av tillsyn, omvårdnad och vård som inte kan tillgodoses av hemtjänst eller hemsjukvård.

Samtidigt säger socialtjänstlagen om att "socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra."

– Man kan få väldigt långtgående hjälp i det egna hemmet. Kommunen kan också hjälpa till med sociala kontakter.

Och om man känner oro på natten?

– Det ska vara väldigt långtgående i så fall. Innan särskilt boende blir aktuellt ska man ha provat alla möjligheter att bo kvar i det egna boendet, säger Agneta Rönnkvist och tillägger att beslut alltid kan överklagas till högre instans.

Enligt Agneta Rönnkvist spelar kommunens ekonomi och det begränsade antalet platser på äldreboendena ingen roll för besluten som tas.

– Nej, absolut inte. Vi tittar på behoven och vad vi bedömer är bäst för individen. De som verkligen behöver plats på särskilt boende får det också, och vi har inte särskilt lång väntetid.

Därför får hon nej

I beslutet står att Kerstin Lundins behov av hjälp med städning, inköp, tvätt, byta sängkläder, stödstrumpor, dusch, värma mat, socialsamvaro en gång i veckan samt hjälp med läkemedel bedöms kunna tillgodoses med insatser från hemtjänst och hemsjukvård. Det finns också kamera för nattillsyn samt trygghetslarm i huset. Anhörigas behov av trygghet beaktas inte. Det heter även att närhet till aktivitet kan tillgodoses med bostadsbyte via den allmänna bostadsmarknaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa