Missbrukare fick blåsa – med mobilen

Genom dagliga nykterhetstester via mobilen ska personer som behandlats för sitt alkoholmissbruk få hjälp att vara nykter. En ny studie visar på en positiv effekt.

19 oktober 2017 15:14

Under våren har 35 personer i fyra kommuner i östra Mellansverige ingått i en hälsostudie med personer som tidigare behandlats för alkoholmissbruk. Under studiens gång har patienterna gjort nykterhetstester med hjälp av mobilen. Resultatet har kunnat följas av vårdgivare, familj och medberoende och vårdgivaren kunde med hjälp av uppgifterna skräddarsy behandlingen.

– Att kunna göra regelbundna nykterhetstester var som helst med mobilen ger dem (de som tidigare behandlats för alkoholmissbruk, reds. anm.) både en frihet, men också en motivation att hålla sig nykter, säger Peter Funning på företagsinkubatorn vid Uppsala Innovation Centre (UIC) i ett pressmeddelande.

Uppsalaföretaget Kontigo Care står för den mobila mätutrustningen. Växtzon är ett samverkansprojekt och det är de som har genomfört hälsostudien – Uppsala Innovation Centre ingår i projektet. Patienterna ska, enligt studien, ha uppvisat en genomsnittlig förbättring av sin hälsa och kontrollen över sitt alkoholberoende.

– Resultatet av hälsostudien är positivt, vilket är glädjande. Även möjligheten för patienter med alkoholberoende att kunna visa för omvärlden att de håller sig nykter har tagits emot väl, säger Peter Funning, som också är projektledare för Växtzons hälsostudie.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!