Mästare på designade baciller

Designade lactobaciller som är väldigt bra på att läka sår. Det har doktoranden Evelina Vågesjö tagit fram.

14 oktober 2015 10:04

Det var för nästan tre år sedan som hon fick idén. Evelina Vågesjö arbetade då med ett helt annat projekt men insåg att lactobaciller, så kallade probiotiska bakterier, kan byggas om på DNA-nivå och användas för att producera olika proteiner. När de här lactobacillerna kommer i kontakt med ett sår produceras proteiner som får kroppen att uppfatta såret som större eller allvarligare än vad det egentligen är och sårläkningen påskyndas.

– Det finns medicintekniska produkter för sårläkning, men många har relativt dålig effekt på det vis de används nu. Vår teknologi har hittills fått väldigt bra prekliniska resultat, så bra resultat för att stänga sår på kort tid har jag aldrig tidigare sett, berättar Evelina Vågesjö.

Bakterierna frystorkas till en hård kaka som placeras i ett förband. I förbandet finns också en vätskefas med en aktiveringspeptid. Det blir som att förbandet får en på- och avknapp.

– Effekten blir större av kontinuerlig administration av proteinerna och dessutom sänker lactobacillerna i sig ph-värdet i såret vilket minskar tillväxten av farliga bakterier i såret. Det här kan därmed leda till minskad antibiotikaanvändning, säger Evelina Vågesjö.

Hon är fortfarande doktorand på Uppsala universitet men tillsammans med sin handledare, professor Mia Phillipson, och lektor Stefan Roos på SLU ska hon inom kort starta ett bolag med syfte att kommersialisera tekniken och där hon själv blir vd.

– Vi har kombinerat det vetenskapliga med det kommersiella väldigt strategiskt. Jag drivs av att jobba med någonting som gör att människor får bättre hälsa. Det är jätteroligt! konstaterar Evelina Vågesjö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg