Pendlare måste betala p-avgift

Sigtuna kommun planerar för parkeringsavgifter på infartsparkeringarna i Märsta och Rosersberg.

- Våra infartsparkeringar är i första hand en service till kommunens kollektivtrafikresenärer, säger Olov Holst (M), bland annat om beslutet att avgiftsbelägga.

- Våra infartsparkeringar är i första hand en service till kommunens kollektivtrafikresenärer, säger Olov Holst (M), bland annat om beslutet att avgiftsbelägga.

Foto: Sigtuna kommun

Märsta2019-12-03 11:05

Inför kommunstyrelsens sammanträde 9 december finns ett förslag om att införa p-avgifter på de mest använda pendlarparkeringarna. Planen är att det kommer kosta 20 kronor per dag under vardagar. Under helgerna blir det även i fortsättningen gratis att parkera här.

– Våra infartsparkeringar är i första hand en service till kommunens kollektivtrafikresenärer. Som det ser ut nu, får de som parkeringarna är avsedda för inte alltid en plats. Vi vill även skapa möjlighet för fler kommuninvånare att börja tågpendla, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden är att alla grannkommuner de senaste åren har infört avgifter på sina parkeringar. Det har lett till att Sigtuna kommun har fått ta emot allt fler av grannkommunernas invånare på sina parkeringsplatser vid tågstationerna i Märsta och i Rosersberg. Här är fullbelagt redan tidigt på morgonen.

Sammanlagt finns närmare 660 p-platser i anslutning till de två tågstationerna. Cirka 35 procent är upptagna av fordon som inte är hemmavarande här. Dessutom är det många som använder parkeringarna till långtidsparkering. 

– Vår bedömning är att antalet tillgängliga platser kommer att öka med upp till 20 procent när platserna avgiftsbeläggs, säger Ulf Sävström, produktionschef på Sigtuna kommun. 

1 februari ska avgifterna börja tas ut.

Samtidigt kommer kommunen även att bygga en avgiftsfri parkering åt pendlarna en bit ifrån stationen i Märsta. Denna anläggs på Fältvägen och kommer att bestå av 50 nya p-platser.

Karta: Märsta station
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!