Nästa år börjar skolbygget i Tingvalla

Till sommaren beräknas byggstarten ske för nya Tingvallaskolan och Aspbackens nya förskola.

Nu börjar projekteringen för nya Tingvallaskolan och Aspbackens förskola.

Nu börjar projekteringen för nya Tingvallaskolan och Aspbackens förskola.

Foto: Maria Larsdotter/ UNT arkiv

Märsta2019-09-24 18:00

Bygget ska genomföras som ett så kallat partneringprojekt mellan Sigtuna kommun och byggföretaget In3prenör.

Den nya skolan byggs på samma plats som den gamla. Här kommer 590 elever från förskoleklass till skolår 6 att få plats. Den nya förskolan får plats för 160 barn.

I uppdraget ingår även att bygga ett nytt tillagningskök och en idrottshall åt skolan och förskolan. Och om drygt två år, våren 2022, beräknas Tingvallaskolan stå klar för inflyttning.

Bakgrunden till att det byggs en ny skola är att den tidigare byggnaden från 1970-talet hade stora tekniska och pedagogiska brister samt var för trång. I den nya skolan kommer tre klasser per årskurs att få plats.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!