Föräldrar kritiska till skolförsämring

Föräldrar till särskolans högstadieelever fick häromdagen information om försämringar i undervisningen.

Särskolan ligger vid Centralskolan men skolorna tillhör två olika enheter som har egna lärare och lokaler.

Särskolan ligger vid Centralskolan men skolorna tillhör två olika enheter som har egna lärare och lokaler.

Foto: Maria Lindblom

Märsta2019-09-28 08:30

På ett föräldramöte 25 september informerades om att vissa elever denna termin inte har tillgång till behöriga lärare i musik och slöjd. Bara var tredje vecka skulle barnen enligt uppgift få tillgång till Centralskolans idrottshall och då utan någon utbildad idrottslärare.

– Varför utsätts särskolan mer än övriga skolor för detta och varför ska de elever som behöver bäst pedagoger inte få tillgång till behöriga lärare? undrar bland andra Jonas Lundqvist, en av föräldrarna.

Föräldrarna påpekar att de estetiska ämnena är extra viktiga för särskolans elever.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger att hon blir förvånad när hon får höra om nedskärningarna.

Efter att ha kontrollerat vad som hänt svarar hon att kommunens ledning och förvaltning försöker göra allt för att lösa situationen för de cirka sju högstadieelever som enligt skolans rektor får obehöriga lärare, och att det inte handlar om någon långsiktig försämring.

Föräldrarna har fått förklaringen att problemen beror på att elevantalet har ökat på Centralskolan då elever från Valstaskolan flyttats dit. En annan förklaring är att timplanen i idrott för grundskolan har utökats. Skolans rektor Ann Jansson säger att det ökade elevantalet och inflyttningen i kommunen gör att alla skolor har samma problem.

– Oavsett vad som hänt så ska självklart särskolans elever också ha tillgång till idrottslokaler. Även när det gäller frågan om behöriga lärare har jag fått upplysningar om att de gör allt för att situationen ska lösas så snabbt som möjligt genom samarbeten med andra skolor, säger Pernilla Bergqvist.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!