Underskottet mindre än befarat

2018 blev inte fullt så illa som befarat, men kommunen gick ändå back med drygt 18 miljoner.

5 april 2019 10:05

I höstas såg prognosen för 2018 dyster ut, med ett befarat underskott på 39,9 miljoner kronor. Facit blev minus 18,3 miljoner.

– Vi är väldigt glada över det. Målet var noll, men det var inte realistiskt, säger ekonomichef Dan-Erik Pettersson.

Kommunen satte in en mängd åtgärder inom alla verksamhetsområden, bland annat restriktioner för inköp, extern kompetensutveckling och beställning av konsulter.

– Och i stället för att bjuda alla kommunanställda på julbord på restaurang, tog vi catering i kommunhuset. Det halverade kostnaden och gav högre kvalitet och bättre gemenskap, berättar Dan-Erik Pettersson.

Men det som bidrog mest var att Migrationsverket betalade 10 miljoner mer för kommunens flyktingmottagning än man hade räknat med.

Orsaken till det stora underskottet var en utebliven intäkt för markförsäljning på 60 miljoner kronor.

– Det fanns en förhoppning om att Centrala Ängby skulle generera intäkter, men detaljplanen överklagades och vann laga kraft först i år, säger Dan-Erik Pettersson.

Fullmäktige har beslutat att höja skatten med 70 öre i år och posten för exploateringsvinster är mer modest i 2019 års budget – 44 miljoner kronor.

– Vi kommer att gå plus i år, säger Dan-Erik Pettersson.

Han hoppas att tomten Virkesladan bredvid kommunhuset blir såld i år också.

– Rosendal fastigheter har lagt ner mycket tid och pengar på det projektet och avtalet löper ut snart.

Om den affären uteblir kan kommunen sälja tomten till någon annan, kanske till ett högre pris.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander