Bakgrunden till motionen, som läggs fram för kommunfullmäktige i Knivsta den 19 april, är vad Socialdemokraterna ser som en alltför omfattande markförsäljning för husbyggen utan att tillräckligt med plats avsätts för grönområden. Nu vill de se en stadspark.

– Knivsta är Sveriges yngsta kommun men det finns ingen central lekplats eller park där invånarna bara kan vara och njuta, säger oppositionsrådet Peter Evansson (S).

Kommunen har helt enkelt för stort fokus på att sälja av mark, tycker han.

Artikelbild

| När servicehuset så småningom rivs tycker (S) att området ska bli park.

– Nu öppnas för exploatering på hela västra sidan av järnvägen där tomter säljs för hus efter hus. Knivsta växer så fort och vi måste reservera plats för en park innan det är för sent, Peter Evansson.

En tänkbar placering är det område där bland annat Knivsta vårdcentral idag ligger. Lokalerna är uttjänta och när Region Uppsala ordnat nya och servicehuset förmodligen rivs tycker Peter Evansson marken kan bli grönområde.

– Läget behöver självklart utredas, men där finns redan början till en bra park, säger han.

Vad tror du om möjligheterna att få gehör för det här i fullmäktige?

– Kvartetten (S, V, MP och Knivsta.nu, reds. anm.) har vi redan med oss, men jag tror att flera kommer att inse varför en stadspark behövs.

Att sälja mark – särskilt centralt – är ju en stor inkomstkälla?

– Majoriteten vill hitta så mycket pengar som möjligt för att finansiera budgeten, men detta är som att bara bygga en stad med bara bostäder och inga förskolor. En park är inte för dyrt, menar jag.