Planer på deponi och återvinning väcker stark oro

Bullret, trafiken, vattnet och naturen. Farhågorna är flera hos närboende som nu försöker stoppa planerna på en deponi- och återvinningsanläggning för byggavfall i Knivsta.

3 september 2019 13:00

Knivstaföretaget Östuna T & ÅV AB har ansökt om att få anlägga en deponi- och återvinningsanläggning i Vilsten i nordöstra delen av Knivsta kommun. Detta har fått flera som bor i närområdet att gå samman för att skriva ett gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen i Nacka. Tidningen träffar dem hemma hos Linnea Lindblad och Simon Bergman, ett par kilometer norr om Vilsten.

Alla inser att deponier och återvinning behövs, men de tycker att det finns lämpligare platser för sådana här anläggningar, närmare E4:an och längre bort från bebyggelse, till exempel nära Arlanda.

Enligt Rolf Samuelsson är många i bygden förvånade och besvikna över förslaget.

– Vi har valt att bo på landet för att få lugn och ro, säger han.

Vad är ni oroliga för?

– Mest för ingreppen i naturmiljön. Buller och damm när sten krossas kommer att skrämma iväg allt fågelliv, svarar Rolf Samuelsson.

– Luften, trafiken och allt damm, säger Hellä Kautiainen och Rachid Ben Ali.

– Förorenat dricksvatten, svarar Linnea Lindblad.

Östuna T & ÅV AB har informerat om att dagvattnet ska tas om hand på ett säkert sätt, men Linnea Lindblad litar inte på det.

– Det finns ingen separat uppsamlingsdamm för avrinningen, eftersom det inte är tänkt att vara farligt avfall, säger hon.

Med anläggningen skulle den tunga trafiken öka. Gunilla Monin berättar att länsväg 273 redan är belastad och saknar busskurer.

– Barnen som ska till skolan står vid vägkanten, säger hon.

Hon bor på andra sidan kommungränsen. När hon fick nys om planerna kontaktade hon Uppsala kommun, eftersom vattnet från den planerade deponin rinner norrut, mot Långsjön, varifrån boende i Almunge och Länna får sitt dricksvatten.

– Uppsala kommun är inte remissinstans, men nu har de börjat titta på det här, säger Gunilla Monin.

Helena och Mikael Jansson bor cirka 350 meter från den planerade anläggningen. De har bott i det röda trähuset i 25 år.

– Det är fruktansvärt. Du förstår hur mycket det kommer att låta, säger Helena Jansson.

Svante Smeds äger Östuna T & ÅV AB. Han beklagar att anläggningen han planerar ligger så nära paret Janssons bostad.

– De är de enda jag kan tycka synd om. Andra kommer bara att märka att de får fler lastbilar på vägen, säger han.

Svante Smeds påpekar att området redan är bullerstört av Arlandas inflygningssträcka och att ingen stenkrossning ska ske maj–augusti.

Läs även: Knivsta kan få en deponi för byggavfall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander