Nytt äldreboende byggs för framtiden

Snart är Villa Ängby klart för inflyttning. Till en början kommer boendeplatserna främst att hyras ut till andra kommuner.

12 augusti 2019 09:00

Villa Ängby med 56 vård- och omsorgsplatser tornar upp sig i tre våningsplan i utkanten av kedjehusområdet i Ängby. Än så länge är äldreboendet en byggarbetsplats.

– Intresse för att bo på Villa Ängby finns redan i dag, men då vi öppnar i slutet av 2019 är det lite för tidigt att veta exakt hur stort intresset kommer att vara, säger föreståndaren Lisa Grönlund.

Fastighetsbolaget Vectura fastigheter bygger och äger huset. Äldreomsorgsföretaget Vardaga har skrivit hyreskontrakt för 15 år.

Kommunen har inte varit inblandad. Det är Inspektionen för vård och omsorg som har gett klarsignal. Eftersom Vardaga driver boendet i egen regi behöver de inget entreprenadavtal med kommunen.

– Det gör det möjligt för närliggande kommuner att köpa platser vid behov, säger Lisa Grönlund.

Socialnämnden välkomnar det nya äldreboendet.

– Befolkningen växer och andelen äldre ökar, säger Kerstin Eskhult (C), ordförande i nämnden.

Kommunen ska skriva ramavtal med Vardaga om att köpa platser i mån av behov. Det har hänt att det varit fullt på både Estrids gård och Vilhelms gård och då har sökanden placerats i en annan kommun.

– Nu kommer alla våra invånare att få plats på hemmaplan, säger KerstinEskhult.

Hon berättar att en vanlig missuppfattning är att man kan välja boende. Så är det inte. Den som fått biståndsbeslut från kommunen om ett vård- och omsorgsboende kommer till Villa Ängby bara om de båda boenden som kommunen ansvarar för är fulla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander