När ett vägbygge är klart börjar nästa

Bygget av CIK har fördröjt gatuarbetet i korsningen Forsbyvägen/Södervägen, men snart är det klart. Samtidigt startar andra vägarbeten i Knivsta.

8 augusti 2019 18:00

De norrgående bilarna får stå och vänta på Forsbyvägen tills södergående bilar har passerat den korsande Södervägen. Det är mitt på förmiddagen, men ändå ganska mycket trafik. Vägarbetet har pågått sedan hösten 2018.

– Vi ska sätta kantsten och asfaltera i augusti. Det blir slutbesiktning i september, berättar Kenth Jansson, projektledare på Knivsta kommun.

Den här korsningen har varit en utmaning, eftersom Forsbyvägen är så trafikerad.

– Det kräver att man tar hänsyn till trafiken samtidigt som man bygger om, säger Kenth Jansson.

Arbetet har fördröjts av samordningen med bygget av CIK, Centrum för Idrott och Kultur. Parallellt med arbetet i korsningen har en ny gång- och cykelväg anlagts ner mot järnvägen. Den ska så småningom fortsätta till tågstationen, längs en ny väg som ska ansluta till Särstavägen. Bygget av den nya vägen, Parkvägen, drar igång i månadsskiftet september-oktober.

– I och med nya CIK blir det en helt annan trafik i området. Vi behövde se över hela trafiksituationen, säger Kenth Jansson.

Ett annat vägbygge som står i startgropen är en cirkulationsplats på Gredelbyleden, Knivstas stora genomfartsled, vid Boängsvägen och Kölängsvägen. Tanken är att även det ska starta i höst.

– En cirkulationsplats där har varit på gång i många år för att underlätta trafiken, säger Kenth Jansson.

Trafiken lär öka där, eftersom en ny förskola snart står klar på Kölängsvägen och ytterligare en ska byggas på Boängsvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander