Murmysteriet har fått sin lösning

En förglasad stenmur var fornborgen Broborgs bäst bevarade hemlighet under cirka 1500 år. Hade någon medvetet smält sten med anlagda bränder eller hade fiender satt eld på Upplands största fornborg i Knivsta? Nu kan arkeologer äntligen bringa klarhet i fornborgens förglasning.

30 december 2018 18:37

– Resultaten från den arkeologiska undersökningen indikerar att murens förglasning är en medveten handling för att konstruera en hållbar och stark mur, säger projektledaren och arkeologen Mia Englund.

Att de som levde i fornborgen på 400-talet själva smält bergarter för att foga ihop stenar till en mur, har länge varit en av teorierna bakom den förglasade muren. Förglasat stenmaterial förekommer i många fornborgar i Europa, men just mängden av det förglasade materialet och dess höga mekaniska hållfasthet gör Upplands största fornborg tämligen unik.

– Undersökningen har bidragit till en hel del ny kunskap om Broborg. Vi har fått en bra förståelse för murens uppbyggnad och stenmaterialet som finns i muren. Fynden som tillhör bränd lera och brända djurben är troligtvis matavfall och slaktavfall. De har utsatts för höga temperatur - över 800 grader celsius i samband med brand eller härdar för att förglasa muren, säger Mia Englund.

Under 2019 väntas flera vetenskapliga artiklar om Broborg publiceras i samarbete med det amerikanska nationalmuseet.

– En hypotes som diskuteras just nu är huruvida ben, förutom träkol, kan ha ingått som bränsle vid murens förglasning. Nu fortsätter arbetet med en större publikation av flera vetenskapliga artiklar, säger Mia Englund.

LÄS MER:Gåtfull förvandling kan få svar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell