Miljonkostnad för kommunalt vatten

Knivsta kommun väljer att gå vidare med sina planer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden – samtidigt som regeringen diskuterar en lagändring i frågan.

19 december 2017 18:00

Anslutningsavgiften per hushåll på landsbygden som kopplas till kommunalt vatten och avlopp beräknas ligga på drygt 200 000 kronor, enligt kommunalrådet Björn-Owe Björk (KD)

– Vi har hamnat i en situation där byggnation på landsbygden försvåras på grund av VA-lagstiftningarna (vatten och avlopp, reds. anm.). Enligt lag ska man ha kommunalt vatten om man har 10 till 20 grannar, eller fler. De boende i området kan då behöva betala en dyr avgift för anslutning vid tomtgränsen, säger Björn-Owe Björk.

Tillsammans med ett tjugotal kommunalråd uppmanade han regeringen att se över denna lagstiftning. Regeringen tillsatte en utredning som pågår för närvarande. Björn-Owe Björk hade därför hoppats att Knivsta kommun skulle avvakta med beslutet om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden, men det togs ändå. Majoriteten röstade för och siffrorna i omröstningen skrevs till 29-2.

– Det var enklare att få regeringen att initiera en lagändring än att få Knivstas kommunfullmäktige att inse att vi inte borde tvinga dessa kostnader på landsbygdens boende, säger han.

En av de boende på Knivstas landsbygd som kan komma att drabbas är Harri Laansalu som bor på Olof Thunmans väg. I bebyggelsen finns ungefär 50 hushåll.

– Detta är tredje försöket till en detaljplan sedan vi flyttade in här 1985, så det har funnits ett kompakt motstånd. Varför ska vi som redan har vatten och avlopp betala dessa summor, säger han.

Utöver att de som bor på landsbygden kan drabbas hårt ekonomiskt så anser han att det vore fel att gräva sönder området och spränga i berg. Dessutom tycker han att det vore ett slöseri från kommunens sida.

– Kommunens pengar kastas bokstavligen i avloppet. Det finns bättre användningsområden för dessa miljoner. Man kan begå misstag, men då kan man även ändra sig, säger Harri Laansalu.

Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta, påpekar att VA-strategin som kommunen väljer måste ha stöd i lagen. De kan inte ta beslut kring en lagändring som enbart är spekulation, utan måste förhålla sig till hur situationen ser ut i dagsläget.

– Även jag anser att VA-lagstiftningen slår fel i grunden. Kommunen har flera pågående planprojekt utanför tätorten som fastnar på att det ska vara kommunalt vatten och avlopp, vilket kostar miljontals kronor. Sveriges kommuner drar sig för att detaljplanera utanför tätorten eftersom det blir så pass dyrt. Om lagstiftningen ändras kommer även kommunens strategi att ändras, men tyvärr kan det dröja flera år innan en lagändring blir av, säger han.

VA-lagstiftningar

Tre lagstiftningar som berör vatten och avlopp

Miljöbalken: Fastighetsägaren är skyldig att ha godkänt vatten och avlopp.

Anläggningslagen: Bestämmelser för när flera fastigheter går ihop med en gemensam lösning, så kallade gemensamhetsanläggningar.

Vattentjänstlagen: Finns det en risk för människors hälsa och miljö, och fastigheten ingår i ett större sammanhang (cirka 20 hus), ska man ha kommunalt vatten och avlopp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Avebäck