Målsnöret är nära för naturreservatet

Nu återstår bara ett fullmäktigebeslut, en ren formalitet. Sedan har Knivsta kommun sitt första naturreservat.

31 oktober 2018 07:00

Morgonen är klar och frostig när sex personer ur Trunstagruppen dyker upp på parkeringen vid Gredelby hagar. Mellan 2005 och 2015 träffades de här så gott som varje söndag på våren och hösten. De har röjt sly och eldat skogsavfall, planerat grävning av träsket, satt upp holkar och fått ett fågeltorn byggt.

– Jag med mina träskgubbar slår de konstgjorda öarna i träsket, säger Ulf Swenson, biolog och botanist.

– Och vi har krupit på knä och knipsat slån och rosor ända ner till roten. Annars betar inte korna, berättar Tord Eriksson.

För 13 år sedan var Gredelby hagar och Trunsta träsk fullständigt igenväxta. Då bestämde sig Ulf Swenson för att se till att området blev restaurerat. Samma år fick Knivsta kommun och Trunstagruppen medel för att påbörja arbetet.

Ett av alla jobb har varit att dra upp örnbräken. Bladen skuggar annan vegetation och lämnar ett lager av döda växtrester som inte bryts ner.

– På en örnbräkendag i början av juni drog vi upp 40 000–50 000 bladskivor, berättar Tord Eriksson.

Men den allra mest tidkrävande arbetsinsatsen har varit att elda skogsavfall och sly.

– Vi har eldat som galningar, säger Ulf Swenson.

Nu återstår bara ett fullmäktigebeslut innan naturreservatet är ett faktum.

– Det känns jättekul att det äntligen blir skyddat. Området har visat sig hysa en ohyggligt mycket större biologisk mångfald än vi kunde ana, säger Ulf Swenson.

En fjärilsinventering har registrerat 300 arter. Det blivande naturreservatet är också rikt på svampar. Där finns till exempel mer än 25 arter vaxskivlingar, varav flera är rödlistade.

I takt med att våtmarkerna återställts har fåglarna återvänt och med dem en mängd rödlistade arter som häckar eller rastar här. Ulf Swenson nämner drillsnäppa, årta, skedand och vigg.

– Vi har också en stor skrattmåspopulation, runt tusen fåglar när ungarna börjar flyga.

Ett stort jobb har varit att sätta upp holkar, bland annat åt göktytan.

– Området har blivit så fågelrikt att ornitologer åker hit och tittar, säger Karin Ek.

Ideella krafter har skött det praktiska arbetet. Hela tiden har de samarbetat med kommunen. Park- och naturchef Josefin Edling har ingått i Trunstagruppen. Tillsammans med henne har Ulf Swenson skrivit skötselplan och planer för hur den biologiska mångfalden ska bevaras.

Hade detta blivit naturreservat utan Trunstagruppen?

– Nej, inte utan Ulf, säger Karin Ek.

– Men Ulf hade inte klarat det själv, säger Maj Lis Perhans.

Nu tar Knivsta kommun över det mesta av skötseln.

– Men jag tror vi får fortsätta att göra finjobbet, säger Ulf Swenson.

Naturskolan har aktiviteter här och många Knivstabor söker sig hit för rekreation, så pass att det har börjat bli slitage. Men det är ett positivt slitage, tycker Trunstagruppen.

Fakta

Knivsta kommuns första naturreservat

Ett naturreservat skyddas med stöd av miljöbalken för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Gredelby hagar och Trunsta träsk ligger centralt i Knivsta och är ungefär 50 hektar stort. Restaureringen har finansierats med Naturvårdsverkets lokala naturvårdsmedel, LONA-medel.

2014 fick Trunstagruppen Artdatabankens naturvårdspris. Ulf Swenson, initiativtagare till restaureringen, har fått ytterligare fyra priser.

Reservatsbildningen blev till efter en politisk motion av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander

Ämnen du kan följa