Låt flickor och pojkar utvecklas fritt

Stereotypa könsnormer och förväntningar är snubbeltrådar som begränsar våra barn och ger en massa oönskade effekter.

4 december 2018 17:30

Barn påverkas tidigt av förväntningar och normer kring vad pojkar och flickor är intresserade av och bra på.

– Det märks på att studie- och yrkesval är väldigt könsuppdelade. Till och med fritidsintressen är det. Där ligger Sverige inte så bra till. Det finns mycket kvar att göra, säger David Flato.

Han och kollegan Maria Hulth ska hålla en öppen föreläsning om jämställdhet onsdag kväll 5 december i kommunhuset i Knivsta. Den riktar sig till föräldrar.

– Många är medvetna, men det finns alltid skäl att reflektera kring hur vi gör, säger David Flato.

En effekt av att inte ha samma förväntningar på båda könen är att pojkar generellt presterar sämre i skolan.

– Pojkar förväntas inte vara lika duktiga, pluggiga och ordningsamma i skolan som flickor. Många killar får inte öva sig på det.

Ett tips till föräldrar är att uppmuntra även pojkarna att läsa böcker. Ett annat råd är att föra längre samtal även med sönerna och lära dem vara empatiska och lyssna på andra.

Ofta har flickor högre förväntningar på sig.

– Det finns mycket stress och dåligt psykiskt mående bland flickor. Ungefär var tredje kvinna på högskolan har magkatarr och prestationsångest. De drabbas hårt när de inte lyckas så bra. Självkänslan är kopplad till prestation, medan killar ofta kan misslyckas och känna att de är bra ändå, säger David Flato.

Hur kan man som förälder vara en bra förebild?

– Genom att våga göra sånt man inte alltid är bäst på. Det påverkar barnen att våga göra mer saker.

David Flato betonar också att man inte ska lägga problemen på barnen.

– Säg inte: ta för dig mer! Ofta handlar det om att vuxna inte ger rätt förutsättningar.

Man ska också akta sig för att säga "typiskt tjejer" eller "typiskt killar". Det bara förstärker könsnormerna, menar han.

I grunden handlar allt detta om att barnen ska slippa försöka anpassa sig till förväntningar och normer som har med kön att göra. I stället ska de få frihet att utvecklas utifrån sina individuella begåvningar, förutsättningar och intressen.

– Jag kan fråga mig om jag skulle ha gjort likadant om mitt barn varit en flicka eller en pojke. Och om inte, varför, tipsar David Flato.

Han och Maria Hulth driver företaget Jämställt och utbildar i jämställdhet, mångfald och normkritik. Onsdagens föreläsning är en del i kommunens hälsofrämjande utvecklingsarbete i skolan. Tidigare ämnen har varit stress, sociala medier, droger, konflikthantering, sömn och kost.

Tips till föräldrar

Uppmuntra både flickor och pojkar att läsa böcker.

För längre samtal både med flickor och pojkar.

Lär även pojkarna att vara empatiska och lyssna på andra.

Säg inte "typiskt tjejer" eller "typiskt killar". Det förstärker könsnormerna.

Fråga dig om du skulle ha gjort likadant om ditt barn varit en flicka/pojke. Om svaret är nej, fråga dig varför.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander